אנשי יד לאחים ביטלו סמינריון מיסיונרי בבית-ספר-שדה במצפה רמון

12/01/2006

לארגון הפעילים יד לאחים הגיע לאחרונה מידע מהימן שלפיו בית-ספר-שדה 'הר הנגב' במצפה רמון אמור היה לארח בימים הקרובים סמינריון מיסיונרי הפתוח להרשמה לקהל הרחב. הסמינר אורגן בידי 'מיסיון נוקיה' – קבוצה מיסיונרית מוכרת מפינלנד בשיתוף עם קהילת 'היהודים המשיחיים' מבאר שבע 'נחלת ישוע'.

דף התכנית של הסמינריון שהגיע ליד לאחים, לא הותיר מקום לספקות באשר לאופיו הברור. במילות ההקדמה לתכנייה נאמר כי "הסמינר פתוח עבור אלה המחפשים ריפוי מאלוקים לשטחי חייהם השבורים והפגועים", וכי הרפואה לחוליים שונים תבוא לאחר התבוננות והיכרות עם "פצעי אותו האיש". כל סדנאות והרצאות הסמינריון נושאות אופי מיסיונרי ברור.

בהוראת יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, פעלו אנשי האגף למאבק במיסיון בצורה מהירה בכמה מישורים. במקביל לפניות בכתב ובעל פה להנהלת החברה להגנת הטבע, דאגו אנשי יש לאחים לכך שהנהלת בית הספר תקבל פניות מהתושבים המקומיים ומכל מי שבא במגע עמו. הפניות לא חדלו להגיע אל בית הספר.

"בטוחים אנו כי לא יתכן שבית הספר הממומן מכספי המדינה והציבור יטול חלק בהמרת דתם של יהודים לנצרות", נאמר בפנייה הרשמית של יד לאחים אל כל הגורמים המחליטים בהנהלת בית הספר ובחברה להגנת הטבע. "אנו פונים אליך בדחיפות כי תואיל להביא לביטולו של סמינר אשר נועד לשרת את מזימותיהם הנפשעות של צוררי עמנו, המיסיונרים".

השבוע נודע כי מסכת הלחץ שהופעלה על הנהלת בית הספר עשתה את שלה והסמינריון כולו בוטל. יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, אמר כי "זהו הישג שיש לזקוף אותו לזכות הפעילים שלא אמרו נואש". הגרש"ב ליפשיץ ציין כי "עד כה העניקו בתי-ספר-שדה במקומות שונים אכסניות לפעולות מיסיון רבות ומגוונות" וכי "זו הפעם הראשונה שפעילות מיסיונרית נבלמת במקום כזה. משמעות הדבר היא שפעילות בלתי מתפשרת משיגה את תוצאותיה ובזכותה ניתן להציל יהודים תמימים מרדת שחת".