אשדוד התורנית התאחדה בזעקה: לא למיסיון

אלפים רבים מתושבי אשדוד והסביבה התכנסו בערבו של יום שני השבוע לעצרת תפילה, מחאה וזעקה שאורגנה בידי ארגון הפעילים יד לאחים אל מול מוקד המיסיון באזור התעשייה של אשדוד, בראשות רבני העיר, האדמו"רים ורבני הקהילות. אוטובוסים מיוחדים שאורגנו בידי יד לאחים פרקו במשך שעה ארוכה אלפי אנשים מכל רבעי העיר אשר פנו מכל עסקיהם והגיעו להשתתף בעצרת ולקדש שם שמים.

מנחה העצרת, הרב יחזקאל גובנר, פתח בדברים נרגשים, וזעזע את כל הקהל כשקרא: "געוואלד!! אנו נמצאים מול בניין שבו מעבירים יהודים על דתם ואמונתם, דבר יום ביומו. מקהילה קטנה בת עשר נפשות לפני שנתיים גדלה הקהילה באמצעים כספיים בלתי מוגבלים, וכיום היא מונה 150 יהודים! 150 יהודים זכים, בני אברהם, יצחק ויעקב, חלקם חובשי כיפות, המירו את דתם!".

בנקודה זו, כשקהל האלפים ממשיך להתאסף ולהתקבץ אל מקום העצרת, הסב את תשומת הלב לדוכן שהוקם בירכתי המתחם ובו חתמו ההמונים על עצומה לתיקון חוק המיסיון.

רבה של אשדוד, הגר"י שיינין, אשר כזכור בתעצומות נפש וחרף פסיקת בג"ץ סירב להעניק כשרות לקונדיטוריה המיסיונרית בעיר, נשא דברים חוצבי להבות אש בקוראו: "הם מזרעו של המן האגגי שרצה להשמיד להרוג ולאבד את עם ישראל! הם רוצים להשמיד אותנו כמו אז, אך ללא אותם כלי משחית, ולכן הם הולכים עם כלי שמד להשמיד נשמות ישראל, היל"ת. אוי לנו כי גם בעירנו אשדוד פשה הנגע ופשתה הטומאה".

בדבריו העיד הגר"י שיינין כי הוא עצמו נטל חלק בארגון שלוש הפגנות שאורגנו בשעתו על ידי יד לאחים, לפני 48 שנים, נגד אנשי המיסיון בירושלים, ביפו ובחיפה. "אחים יקרים", קרא המרא דאתרא, "עלינו לשפוך שיג ושיח לפני הקדוש ברוך הוא שינקה מן הטומאה את עירנו וארצנו".

הקהל האדיר עשה אוזנו כאפרכסת לנאומו הנרגש של יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, אשר הועבר בשידור חי לעצרת.

יו"ר יד לאחים פתח את דבריו בנתון המזעזע המופיע בפרסומיהם הפנימיים של המיסיונרים לפיו הועברו בשנים האחרונות כעשרים אלך יהודים על דתם ועל אמונתן לנצרות. "לב מי לא יזוע", זעק הגרש"ב ליפשיץ, "למשמע הנתונים המזעזעים האלו, אסור לנו להתעלם. אל לנו להישאר אדישים. כמו אבותינו שבימים ההם בזמן הזה, בימי המן הרשע, מסרו נפשם שלא למרוד רח"ל בקדוש ברוך הוא, מחובתנו לזעוק ולמנוע השמד הנורא הזה!

"מחובתנו לקרוא לממשלה, לא לתת יד להשמדת היהודים. עלינו לזעוק בעוז ובתוקף 'שמע ישראל' ולבקש מהקב"ה שיעצור את אנשי המיסיון. אם רק נעשה זאת, ישמע הקב"ה את תפילתנו ויפעל על אנשי הממשלה והעומד בראשה, לפעול להעברת החוק".

כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א קרא בדבריו בעוז: "זה הזמן להיאבק במסירות נפש. דווקא בעת הזו שהטומאה והסטרא אחרא שולטות בעולם, מי שיילחם בהם ויתחזק בדרכי ה' בהגברת הקדושה, יזכה להצלחה בכל ענייניו".

כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א פתח את דבריו בהזכירו את דברי הכתוב: "הישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ" באומרו: "הקב"ה מבקש בתחנונים: נתתי לכם את הארץ הקדושה הזו, כדי שתתנהגו בה כבני אברהם, יצחק ויעקב. בהבהירו את החובה לעמוד מנגד ולא להחשות, פנה אל אנשי המיסיון וקורא: "האין להם חוצפה? איך יש להם עזות המצח לבוא לארץ הקודש ולפעול להמרת דתם של יהודים תמימים?".

את מסכת הנאומים חתם הגרש"ד גרוס, רב דקהילת חסידי גור בעיר, שזעק בכאב: "איך נוכל לשבת בשלווה כאשר בסמיכות אלינו ממש בתוך עירנו, יש מרכזי עבודה זרה גדולים? נמצאים פה מחבלים שמידי יום זורקים עשרות ומאות טילים על העיר ומנסים לפגוע ו'להרוג' חלילה כמה שיותר יהודים, היו לא תהיה. מכאן תצא קריאה: צאו מכאן!"

לקראת סיום הבטיח המנחה בשם יד לאחים כי מעתה מידי יום שני בשבוע, תתקיים במקום משמרת מחאה תמידית, שהוכיחה במקומות רבים בארץ שבכוחה לפעול לסגירת מוקדי ההרס והארס של המיסיון הנוצרי. העצרת המרטיטה ננעלה בקבלת עול מלכות שמים, בקריאת "שמע ישראל" והכרזת "ה' הוא האלוקים" שבע פעמים ובתקיעת שופרות.

 

 קהל המונים בעצרת

 

 הרה"ג יוסף  שיינין שליט"א רבה הראשי של אשדוד

 

 כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א

 

 כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג  שליט"א

 

 הגר"ש גרוס רבם של  חסידי גור באשדוד

 

 קבלת עול מלכות שמים

 

 דוכן החתמה בעצרת על עצומה להעברת חוק המיסיון