בשבת הקרובה – מופע הטפה מיסיונרי בגני התערוכה

זה יקרה בעיצומה של השבת הקרובה. במרכז הארץ, בגני התערוכה בתל אביב, שוב יתכנסו המיסיונרים, אנשי הכת הידועה לשמצה, עדי ה' לקיומו של מופע הטפה מיסיונרי.

ארגון יד לאחים, שכזכור קצר הצלחות רבות במאבקים אלו והצליח לדחוק את רגלי המיסיונרים מבנייני האומה וממרכז הקונגרסים בחיפה, לא מתכוון להותיר את אדישות הציבור על כנה, בכל הנוגע לשערוריית הפומבי החדש שניתן למיסיון בתל אביב, תוך כדי חילול שבת מחפיר.

העובדה שהפעם על הפרק ניצב גוף גדול ומסחרי בדמות גני התערוכה, אינה מרתיעה. לא את יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, שגם עם צאתו למאבק נגד בנייני האומה, בשעתו, היו מי שניסו להרפות את ידיו. בגיבוי וליווי נאמן ונלהב של כל גדולי הדור, נמשך המאבק העיקש על פני שלוש שנים תמימות שבמהלכן לא דרכה רגל יהודי חרדי בבנייני האומה. הסוף ידוע. הנהלת בנייני האומה חתמה על מסמך שעל יישומו היא מקפידה עד עצם היום הזה. משמעות המסמך ברורה: בבנייני האומה אין כניסה למיסיונרים. מאבק דומה, אם כי קצר יותר, בכפר המכבייה ברמת גן, הנחיל תוצאה זהה: הנהלת המקום הבהירה למיסיונרים כי לא יוכלו להשתמש במקום לאירועיהם.

השלב הבא של המאבק במיסיון, בתחום האירועים ההמוניים, היה במרכז הקונגרסים בחיפה. מידע בדוק שהגיע ליד לאחים הצביע על שורת אירועים שהתנהלו במקום ואשר במהלכם הוטבלו יהודים לנצרות רח"ל.

גם כאן ניטש המאבק במלוא העוז. כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א רתם למאבק את כל עדתו ובשלב מסוים אף הורה להעביר אירוע גדול ומרכזי שנועד להיות במקום לתל אביב. יו"ר יד לאחים נקט בכל האמצעים הלגיטימיים העומדים לרשותו על מנת להביא לכך שהנהלת מרכז הקונגרסים תפסיק את ההתקשרות עם המיסיונרים, משיקולים עסקיים. בשנה האחרונה לא חודש חוזה השכירות בין מרכז הקונגרסים לבין המיסיונרים ואלו מיהרו לעתור לבית המשפט שאמור בימים אלו לתת את דברו בסוגיה, כשהשופט מורה על צירופו של היועץ המשפטי לממשלה כמשיב לעתירה.

במקביל, מצאו להם אנשי הכת המיסיונרית יעד חדש בדמות גני התערוכה. כאמור, בשבת הקרובה, יתקיים, זו הפעם השלישית אירוע מיסיונרי במקום. בפעם הקודמת, אך לפני חודשיים, הוטבלו במקום, שוב בעיצומו של יום השבת, אחד-עשר יהודים לנצרות. בשיחה שקיים בעבר יו"ר יד לאחים עם מנכ"ל גני התערוכה, אמיר תמרי, הסביר הלה כי ה'נשק' אותו הפעיל יד לאחים בכל המערכות הקודמות לא יהיה אפקטיבי הפעם, שכן הציבור החרדי ממילא אינו מקיים בגני התערוכה אירועים, לנוכח חילולי השבת במקום.

לנוכח זאת, הוחלט בארגון יד לאחים להרחיב את החרם החרדי על המקום ולהעתיקו אף לתחום התערוכות הגדולות המתקיימות, חדשות לבקרים, במגוון נושאים ותחומים, בגני התערוכה. "אין שום סיבה שיהודי חרדי ירשה לעצמו להשתתף בתערוכות במקום המחלל שבת בפרהסיא ובעליו אף מצהירים על כך בריש גלי. לחילול השבת המחפיר, נוסף הפעם חטא על פשע כשכל מי שמבקר בגני התערוכה, בדמי הכניסה שהוא משלם עם בואו לתערוכות, כמו גם בעצם השתתפותו בהן (אף בתערוכות שהכניסה אליהן חופשית), הוא מחזק את הגוף שמחלל שבת ומארח בשאט נפש את המיסיונרים לאירועים של שמד וציד נפשות", אמר יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ.

השבוע הפיץ יד לאחים מנשרים מיוחדים בכל מוקדי היהדות החרדית שבמרכזם שאלת המחץ: "יהודים! עד מתי נשתוק?". בכרוזים נאמר, בין היתר: "הנהלת גני התערוכה מסרבת להיענות לפניותינו לבטל את ההתקשרות העסקית עם המיסיונרים. האם נעמוד בשוויון נפש ובאדישות חושים למול מסע שמד, הנערך בגני התערוכה, תמורת בצע כסף!? אומרים לא למיסיון! הביעו מחאתכם כנגד הנהלת גני התערוכה על העמדת במה לצייד הנפשות, המיסיונרים".

 

כרוז שהופץ ע"י ארגון פעילים יד לאחים ברחבי הארץ