גילוי מזעזע על ניצול של חרשים

פנייה חדשה שהגיעה אל ארגון הפעילים יד לאחים מלמדת על קהל יעד שהמיסיונרים מסמנים כטרף קל לשכנוע, להטפה ולהמרת דת. הפונים היו ראשי ארגוני החרשים בישראל שסיפרו כי חרשת שהייתה בעלת תפקיד ארגוני בכיר בארגון החירשים, התגלתה כשתולה של המיסיון ובמשך שנתיים הטיפה בקרב החרשים וזרעה הרס רב. בעקבות התגלית ולאחר שהארגון הוציא אותה מבין שורותיו, פנו הארגון לעזרה דחופה מיד לאחים.

ליד לאחים ידועה זה מכבר פעילות ערה שנערכת על ידי המיסיונרים בקרב החרשים. כך, למשל, הצביעו אנשי מחלקת המעקב שבאגף למאבק במיסיון על קבוצה בת כמה מאות איש חרשים שהשתתפו בקונגרס האחרון של כת עדי ה'. כת זו היא העומדת מאחורי המגעים האינטנסיביים שמקיימים אנשיה עם ארגון החרשים.

בעקבות הפנייה של ארגון החרשים, הופיע בערבו של יום שני השבוע, הרב אלכס ארטובסקי, איש יד לאחים, בפני מאות חרשים להרצאה שהוקדשה לניפוץ מסכת הכזב המיסיונרית. היות והקבוצה כללה גם עיוורים חרשים העמיד הארגון לרשותו של הרב ארטובסקי קרוב לשלושים מתורגמנים שהוצמדו לכל העיוורים ותרגמו סימולטנית את דבריו לשפת החרשים.

בעקבות ההרצאה עלו לפני הקהל עשרות חרשים אשר הציגו, באמצעות מתורגמנים, את סיפורם האישי וחשפו בפני הקהל את ניסיונותיהם הנואשים של המיסיונרים לחולל בהם שמות. רבים מהחרשים גילו רק לראשונה כי המיסיונרים הבאים עמם במגע אינם יהודים תמימים אלא ציידי נפשות המבקשים להעבירם על דתם. במהלך המפגש, שארך כמה שעות, נחרדו המשתתפים לגלות כי חרשת שהמיסיונרים הצליחו לצוד אותה אל כת עדי ה', סירבה לפני חודשים אחדים לקבל עירוי דם, במסגרת טיפול רפואי – כחלק מאמונתם המפוקפקת של אנשי הכת, וכתוצאה מכך נפטרה.

ראשי הארגון שאירח את הרב ארטובסקי הודיעו כי שום אדם, כולל לא חירשים הנעזרים בארגון ובשירותיו, לא יוכלו יותר לנצל את המקום לשום הטפה מיסיונרית מכל סוג שהוא. הם הביעו סיפוק רב מהופעתו המשכנעת והמרתקת של הרב ארטובסקי והביעו תקווה כי היא תביא מרגוע ותקווה לציבור החירשים. נקבע כי יד לאחים יעביר לראשי הארגון רשימה שמית מסודרת של כל הארגונים המיסיונריים הפועלים בקרב החרשים. כן נקבעו פגישות נוספות בין הנהלת ארגוני החרשים לבין אנשי יד לאחים להמשך הפעילות.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, התייחס להתפתחות החדשה בדאגה רבה. "מאויבי תחכמני", אמר הגרש"ב ליפשיץ והטעים: "המיסיונרים מוכיחים במעשיהם כי אינם בוחלים בשום אמצעי על מנת להגיע לכל יהודי באשר הוא. הם נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותם, לרבות הכשרת מיסיונרים לשיחות ודיבוב עם חרשים, על מנת לצוד אותם ברשתם".  

יו"ר יד לאחים אינו מסתפק בפעולת הנגד הנקודתית שננקטה וקובע כי "זוהי הוכחה נוספת וברורה לכך שהגיע הזמן לתקן את חוק המיסיון באופן שלא יתיר עוד שום פעילות להמרת דת מכל סוג שהוא".