גל של פניות ליד לאחים בעקבות הקמפיין המקדם את עולי צרפת: "עלייה לישראל? עלייה לתורה!"

08/03/2015

שלשה שבועות בלבד חלפו מאז צאת הפרסום של יד לאחים הקורא ליהודי צרפת לפנות לעזרת המחלקה הצרפתית של הארגון והטלפונים במחלקות אלו אינם חדלים מלצלצל.

האגף לקליטה רוחנית בארגון הפעילים יד לאחים השיק קמפיין מיוחד לנוכח גלי העלייה מצרפת, בעקבות גל הפיגועים שפקד לאחרונה את הרפובליקה. במסגרת זאת, פורסמו מודעות, בעברית ובצרפתית, בעיתונות המקומית ובשלטי חוצות בריכוזי היהודים בישראל ובצרפת.
המודעות המיוחדות שמפרסם יד לאחים בקמפיין נושאות את הסלוגן "עלייה לארץ? עלייה לתורה!" וקוראות לעולים ליצור קשר עם יד לאחים לקבלת עזרה במישורים חיוניים אלו.

רוב הפניות מגיעות מהריכוזים היהודיים הגדולים בצרפת כפריז ופרבריה, מרסיי, ניס וליון וחלקן מגיע מיהודים צרפתים שעלו לארץ ולנוכח סבך הבירוקרטיה שליוותה אותם, לא הצליחו להתאקלם כיאות בארץ. אגב: חלק מהפניות הגיעו מיהודים המתגוררים ברובע לה-ווינסן בו אירע הפיגוע ב'היפר כשר'.

ביד לאחים ציינו כי הפניות ממשיכות להגיע בימים אלו למרות הזמן שחלף מאז הפיגוע שהקהה במעט את כאבם של יהודי צרפת ואנשי המחלקה מדווחים כי הוא כולל בעיקר עזרה במציאת מוסדות לימוד תורניים הולמים, עזרה במציאת דירה בסביבת קהילה שומרת תורה ומצוות והכוונה לקליטה רוחנית.

אחת הפניות היותר מרגשות שהגיעה בימים האחרונים על ידי קרובה למשפחה מצרפת המתכוונת לעלות ארצה, שסיפרה כי היא עצמה נמנית עם משפחת עולי תימן שעלו ארצה בשנים הראשונות לקום המדינה. היא ואחיה ניצלו על ידי ראשוני פעילי יד לאחים שהגיעו למעברה שבה שהו בעין שמר ושיבצו אותה ואת אחיה במוסדות דתיים. אחד האחים, סיפרה בכאב, שהיה בוגר יחסית, לא הסכים בשום אופן לעזוב את המעברה ולצערה הרב הוא היחיד שנותר עד היום הזה כמי שאינו שומר תורה ומצוות מכל המשפחה כולה.

באומרה זאת הבהירה: "אני יודעת וחשה היטב על בשרי כמה חשוב לשתף פעולה עם יד לאחים כי אתם הערובה היחידה לקליטה רוחנית איתנה ולהמשך חינוכם וגידולם של הדורות הבאים, בדרך ישראל סבא".

עדות זו חוברת לגילוי דעת של הרבנים יוצאי צרפת בישראל המתריעים על כך שרבים מבני הדור השני יצאו לתרבות רעה אך ורק מפני שבצעירותם נכנסו למוסדות שלא התאימו להם ברמה המקצועית, החברתית והרוחנית.

אנשי המחלקה הצרפתית של יד לאחים, מלווים במתנדבים שהואילו לעזור להם בפעילות ברוכה זו, מחלקים את העבודה לשני מישורים. את העולים שהגיעו לארץ הם פוגשים פנים אל פנים בירושלים, בבני ברק, באשקלון, בחדרה, באשדוד ובנתניה, כדי לראות את מצבם הרוחני והסוציו-אקונומי ובהתאם לכך מפנים אותם לקהילה מתאימה בארץ. ואילו לעולים שמתגוררים עדיין בצרפת, הם מכינים את הקרקע כאן וממתינים לרגע שבו יעלו לארץ. מדהים להיווכח כי הפניות הרבות מגיעות מכל קצות החברה היהודית בצרפת: דתיים ושאינם, חרדים ומסורתיים.

אחת המודעות שמלוות את הקמפיין בצרפת