דוברת משרד הפנים טלפנה בבהילות ליד לאחים: "האם אתם אכן מקבלים כסף ממשרד הפנים?"

27/10/2005

מתנדבי מחלקת המעקב והמודיעין באגף למאבק במיסיון של ארגון הפעילים יד לאחים, לא התרגשו יתר על המידה שעה שתייקו בצורה מסודרת גזיר עיתון נוסף, אחד מני רבים, העוקבים אחר הפעילות המיסיונרית וצעדי המחאה והמאבק שננקטים נגדה על-ידי יד לאחים. גם העובדה שגזיר העיתון, מקומון של עיתון 'הארץ' הרואה אור בפתח תקווה, כלל דברים קשים של ברוך מעוז, ראש ה'קהילה' המיסיונרית 'חסד ואמת' כלפי יד לאחים, לא ריגשה יתר על המידה על העושים במלאכת התיוק.

רק לאחר שהתקבל טלפון בהול במשרדים הראשיים של יד לאחים ועל הקו הייתה דוברת משרד הפנים כשבידיה גזיר אותו עיתון, הופנתה תשומת הלב לקטעים הרלוונטיים. כך אומר שם ברוך מעוז, שביד לאחים הוא מוכר כשם נרדף של מיסיונריות פעילה ואינטנסיבית בכל השנים האחרונות באזור המרכז: " ברור לנו מאליו שיש בינינו שליחים של יד לאחים. בשבת ערכנו טקס טבילה, וכדי שלא יפריעו לנו אנשי יד לאחים כמו בעבר, לא הודענו מראש היכן הטקס". מעוז 'מגלה' עוד: "לצערי, הארגון הזה ממשיך לזכות לתמיכה תקציבית של משרד הפנים, גם אצל פורז ופינס, שאני אפילו לא יודע אם הם מודעים לכך".

בפיה של דוברת משרד הפנים אשר טלפנה בבהילות ליד לאחים, הייתה שאלה תמימה אך נחרצת: האם אכן נכון הדבר ואתם אכן מקבלים כסף ממשרד הפנים, מבלי ששר הפנים יודע על כך? התשובה שניתנה על-ידי ראשי יד לאחים לוותה בחיוך עגום. לא, השיב יו"ר הארגון, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, למרבה הצער, איננו יכולים להצביע על מישהו בצמרת משרד הפנים אשר החליט לנהל 'משרד חשאי' בתוך משרד הפנים ולהעביר לנו, אולי במסגרת חזרה בתשובה, כספים לטובת פעילות הצלת הנפשות שאנו שרויים בה לילה ויום.

מעברו השני של הקו נשתררה דממה ויש מי שזיהה גם אנחת רווחה.

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את כתובת המייל