"דירה בתחתונים": תניא בערבית הודפס ביד לאחים לע"נ הגרש"ב ליפשיץ

17/01/2022

שמחה גדולה ביד לאחים עם הגיעם מבית הדפוס של ספרי תניא בערבית "מהדורת יד לאחים" שהדפסתם החלה בכ"ד באלול ה'תשפ"א – לרגל יום היארצייט העשירי של הגאון החסיד הרב שלום דובער ע"ה ליפשיץ, מייסד ויו"ר הארגון במשך שישים שנה, מאז הקמת הארגון ועד לפטירתו.

במסגרת "מהדורת יד לאחים" הודפסו שני כרכים שונים. האחד הוא תניא רגיל בשפה העברית, והשני הוא "שער הייחוד והאמונה" בשפה הערבית, אותו ערך במיוחד הד"ר יחזקאל בן אהרן, שמלווה את פעילות יד לאחים בקרב יהודים המתגוררים במדינות ערב. המהדורה המיוחדת בה הודפסו שני ספרי התניא, בעברית ובערבית יחדיו הודפסה במשרדים הראשיים של יד לאחים.

ב'מחלקת שורשים' של הארגון מתכוונים לצרף את מאות העותקים שהודפסו למשלוחים שיצאו בעז"ה בעוד חודש למדינות ערב, חלקן מדינות אוייב, לקראת חג הפסח ובהם מצות, הגדות וצרכי חג אחרים.

ביד לאחים אומרים כי מעבר לזכות הגדולה שבהדפסת ספר התניא, הדפסת ספרים בשפות שונות כדי לעודד את קידומם הרוחני של יהודים מתפוצות שונות, היה תמיד בראש מעייניו של הגרש"ב ליפשיץ.

אחת הפעולות האחרונות שעשה טרם חלה במחלה הארורה הייתה הדפסה מיוחדת של סידורי תפילה בשפתם של יהודי קווקז המכונים "היהודים ההרריים". באותם הימים צוטט הרב ליפשיץ בעיתונות כי "לאור התגובות החיוביות המגיעות בימים אלו מריכוזי הקהילה הקווקזית שקיבלו בהתלהבות את הסידור הקווקזי החדש והמפואר, אנו יודעים כי העידוד ותשומת-הלב שקיבלו אנשי העדה מהוצאת הסידור בלשונם, מהווים תמריץ וזרז חשוב לקידומם הרוחנית. נוכח התוצאות המבורכות בקרב בני העדה הקווקזית, יש להעתיק פעילות זו לבני עדות וגלויות נוספות"…

עוד אומרים בארגון כי הם בטוחים שספרי התניא יצליחו לעורר את אותן נשמות יהודיות אובדות ולהחזירן לעם ישראל. "אין לנו ספק כי אור תורתו של אדמו"ר הזקן יגרום ליהודים אנוסים הנמצאים במדינות ערב, לקרוע את כל המסכים שעומדים בדרכם זו ולשוב לאלוקי ישראל ולעמו".