הולכת וקרבה שעת ההכרעה בפרשת החטיפה בהונגריה

לפני יותר מחצי שנה רעשה הארץ לנוכח פרסומה של פרשת חטיפת שני ילדים יהודיים בהונגריה. היה זה כשאמם נחתה בהונגריה לנוכח פסק דינו הקשה של בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן, שנשען על אמנת האג וקבע כי על האם והילדים צריכים להתגורר בבודפסט, מקום מגורי האב הגוי. עד אז במשך קרוב לשנה היו האם והילדים בארץ, במסגרת רצונה הברור של האם לגדל את ילדיה כיהודים לכל דבר. פסק הדין שינה לחלוטין את המצב והאם והילדים אולצו לעזוב את הארץ ולעבור להונגריה.

שעה קלה לאחר הנחיתה על אדמת הונגריה, ספגה האם מהלומת פתע מטלטלת שהיא לא חלמה עליה. האב ההונגרי עז הפנים הופיע ביציאה מנמל התעופה בחברת אחיו, מיהר לחטוף את הילדים לתוך רכבו ולנגד עיניה ההמומות של האם, לקח בברוטליות את כל חפציה, לרבות הטלפון הסלולרי שהיה עמה, והסתלק מן המקום כשהוא מותיר אותה נבוכה וחסרת כול, בלב רחוב נוכרי ללא ילדיה.

ח. בן הארבע

בהתייעצות עם אחת מחברותיה, מיהרה האם ההמומה ליצור קשר עם אנשי יד לאחים וגוללה בפניהם את סיפור המעשה כולו. תלונה שהגישה האם למשטרה ההונגרית, נבלמה בעקבות מסכת כזבים שבה הציף האב, בעזרת ממונו הרב וקשריו עם חוקרי המשטרה המקומית. יד לאחים נרתם מיידית להצלת שני הילדים, בני הארבע והשנתיים, וסייע בגיוס עורכי דין מקומיים נודעים.

ד' בן השנתיים

לאחר סדרת דיונים מתישה, הורה תחילה בית המשפט המקומי על חלוקת המגורים של הפעוטות בין שני ההורים: שבוע בבית האב הגוי ושבוע בבית האם היהודייה. פסיקה זו ננקטה כצעד ביניים עד לפסק הדין הסופי. באופן מיידי, דאגה האם לשלוח את הילדים לגן יהודי מקומי, על מנת להשריש ולחזק בלבם את יהדותם. האם הכאובה סיפרה כי מדי שבוע כשהילדים מועברים לחזקתה, היא מגלה כי בכל השבוע הקודם הסית אותם אביהם הגוי האנטישמי נגד אמם והדת היהודית ובד בבד האביסם במאכלות אסורות.

"חולפים יומיים או שלושה עד שאני מצליחה לפוגג באופן חלקי את ההסתה הארסית כלפיי, שבה הם מוטענים באופן שיטתי וזדוני על ידי הגוי. בעמל רב ובצער אני מתאמצת לרכוש את אמונם מחדש. ואז, מיד לאחר השבת, עליהם לשוב לבית הגוי", תיארה בלב שבור האם היהודייה.

השבוע סיפרה האם כי בעת מעבר באחד מרחובות העיר, הצביע בנה בן הארבע, על אחת הכנסיות הגדולות וסיפר לה כי הגוי לקחו לשם ואמר לו: "אותו האיש גר פה, וכשאותו האיש היה בישראל, היהודים הכאיבו לו ולכן אסור לך להגיע לישראל, כדי שלא יכאיבו גם לך".

בשבוע שחלף נעתר בית המשפט ההונגרי לבקשת הפרקליטים שהעמיד יד לאחים לרשות האם והעביר זמנית את הילדים להתגורר במשך כל ימי השבוע בדירתה השכורה של האם. לפי החלטה זו, מקבל הגוי את הילדים לידיו בכל סוף שבוע שני, בנוסף לשעתיים וחצי במהלך כל שבוע. פסק זה תקף עד להכרעת הדין הסופית.

כותב המכתב, אח האם הרב ש.

כעת ניצבים האם וילדיה, לפני השלב האחרון והמכריע של המשפט, שבתומו יוכרע אם שני הילדים יגדלו כיהודים או ח"ו ייטמעו בהונגריה כגויים גמורים. שלב זה כרוך בהוצאות רבות נוספות בגין הצורך בהמשך תשלום שכרם של עורכי הדין מן השורה הראשונה; שירותי תחקיר, תרגום ועיבוד מאות רבות של מסמכים נוספים המוצגים כראיות בפני בית המשפט; שכירות הדירה של האם והילדים – למחייה שוטפת ולהוכחה כי היא מסוגלת לכלכל ולהחזיק את הילדים בביתה; ועוד.

בשל כך, הכריז השבוע יד לאחים על פתיחתה של מגבית חדשה לטובת הילדים היהודיים המשוועים להיות בחיק אמם ועמם, ולהותיר מאחריהם את מסכת הטלטלות וההטרדות שהם נאלצים לחוות.

כזכור, הפרשה כולה הובאה לידיעת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א. חתנו, הגאון רבי יצחק קולדצקי, העלה על הכתב את תמצית המקרה, תחת הכותרת "מצוות פדיון שבויים". על דברים אלו, הוסיף מרן הגר"ח קנייבסקי, בכתב יד קודשו, את המילים הבאות: "כל הנ"ל נכון ומצווה רבה לסייע ויתברכו בכל טוב". ולכך צירף את חתימת יד קודשו.

אחיה של האם, אשר הוא ומשפחתו מלווים את אחותם במסירות עילאית, אמר השבוע עם פתיחת המגבית: "תודה לבורא עולם. עד כה העמיד ארגון יד לאחים לרשותנו למעלה ממאה אלף ש"ח. אנו חשים הכרת טובה אמיתית ליד לאחים ולמשפחת עם ישראל על ההירתמות המרגשת. לקראת השלב המכריע במשפט, אנו זקוקים נואשות לתפילות עם ישראל ולסכום כסף משמעותי נוסף, על מנת להמשיך את פעילות עורכי הדין ועוד, ולהביא לתוצאה המיוחלת שנראית קרובה מתמיד".