היתרי בנייה לקבלנים יותנו בהתחייבות מראש לא להלין עובדים באתר הבנייה

29/01/2007

קריאת הקודש של גדולי ישראל ביוזמת יד לאחים צוברת תאוצה

עליית מדרגה במאבק העיקש נגד תופעת הנוכחות המעיקה של שוהים בלתי חוקיים בחוצות הערים ובריכוזי אוכלוסייה.

במכתב מיוחד, מנומק ומפורט, ששיגר יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, אל חברי מועצת עיריית בני ברק, הוא מגולל את פרטי המאבק עד כה ומציע: "פונים אנו כי עיריית בני ברק תתנה הענקת רישיון בנייה בכך שהקבלן יהיה אחראי לכך שהפועלים הנכריים יעסקו אך ורק בעבודה, וכן שהקבלן יהיה אחראי לכך שהפועלים הנכריים שלו לא ילונו באתר הבנייה או בכל מקום אחר הקשור לקבלן". הגרש"ב ליפשיץ הוסיף וציין כי עיריית ביתר עילית מיישמת רעיון זה הלכה למעשה.

בעקבות הפנייה, שיגר מ"מ ראש עיריית בני ברק, הרב יעקב אשר, מכתב אל יו"ר יד לאחים, בו הוא מודה לו על פעולותיו בנושא חשוב זה ומודיע: "ברצוני לידע את כבודו שלאור פנייתו שבנדון הוכנס סעיף בהתחייבות לפני קבלת היתר בנייה אשר בו יתחייב הקבלן שלא להלין עובדים באתר הבנייה, וניתנה הנחיה לעובדי הפיקוח להדק את הפיקוח בנושא זה".

הרב אשר הוסיף וציין כי "ביקשתי מהיועץ המשפטי לקבל חוות-דעת לגבי סנקציות נוספות שיופעלו על קבלן שיפר התחייבות זו". ההנחיות, מבהיר מ"מ ראש העיר, קיבלו את אישור ועדת תכנון ובנייה ומביע תקווה כי "פעולות אלו ימנעו תופעה חמורה זו הפוגעת בצביון העיר ותושביה".

כזכור, לנוכח התרחבות מכת הטמיעה באזורים כמו שכונת פרדס כץ בבני ברק ובמקומות נוספים, בעקבות התגוררות שב"חים באזור – מערכה המנוהלת בעוז בידי ארגון הפעילים יד לאחים – חתמו לפני כמה שבועות ראשי גדולי ישראל על כרוז מיוחד של קריאת קודש, חסרת תקדים בחומרתה ובבהירותה, שאינה משתמעת לשתי פנים.

קריאת הקודש הבהירה ברורות כי אין דעת חכמים, גדולי הדור שליט"א, נוחה מאוזלת היד ועצימת העיניים המאפיינת את תופעת השכרת הדירות המחוללת שמות בקרב נפשות הצעירים והתוצאות הרות אסון רח"ל.

בנוסח תמציתי, קצר וחד משמעי, נאמר בקריאת הקודש, בהקשר לתופעת השכרת הדירות לשב"חים ועובדים זרים: "הננו להודיע שהדבר אסור בהחלט".

מיד לאחר מכן, הופיעו, בזה אחר זה, חתימותיהם, בכתב-יד קודשם, של הרבנים הגאונים שליט"א: מרן בעל 'שבט הלוי' הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר, מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, מרן הגאון רבי ניסים קרליץ, הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא, רבה הראשי של בני ברק, כ"ק האדמו"ר מלעלוב, כ"ק האדמו"ר מנדבורנא, הגאון רבי מאיר מאזוז והרה"צ רבי ישראל הגר.

נודע כי יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, פנה בימים אלו במכתבים לכל ראשי הרשויות בכל הארץ בפנייה שיאמצו מודל זה, הלכה למעשה, בערים שבראשותם, תוך הבעת תקווה כי הקריאה תיפול על אוזניים קשובות.