המאבק בעמותת 'שער הגיא' בראשל"צ – הוכתר בהצלחה

19/09/2006

עיריית ראשון לציון הודיעה לאנשי העמותה המיסיונרית 'שער הגיא' כי עליהם לעזוב את המבנה העירוני שניתן להם. בכך בא לידי סיומו המוצלח מאבק ארגון הפעילים יד לאחים נגד הכת המיסיונרית.

בחודשים האחרונים, לנוכח מסכת כזב של פעילות חסד הומניטרית – העמידה עיריית ראשון לציון לרשות אנשי היהודים המשיחיים מבנה ששימש בעבר כבית-ספר (ללחוץ כאן לפרסום הידיעה ע"י יד לאחים). המבנה הגדול הפך עד מהרה למוקד המוני של חלוקת מזון שבחסותה התבצעה פעילות מיסיונרית מובהקת.

משנודע הדבר לאנשי יד לאחים, הצביעו בפני העירייה על הוכחות מובהקות בדבר זהותם המיסיונרית של אנשי הכת.

לאחר שתמצית הדברים פורסמה על ידי יד לאחים, הופיעו במשרדים הראשיים של הארגון בבני-ברק שני גברתנים שהחלו להשמיע צעקות ואיומים בדרישה נחרצת לחדול מהפעילות נגד הארגון שבראשו הם עומדים (ללחוץ כאן לפרסום הידיעה על הופעתם של המיסיונרים במשרדי יד לאחים).

יושב ראש יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, שנכח במשרדים אותה שעה, לא התרגש וביקש מהשניים להצהיר כי אינם מאמינים בישו. הרב ליפשיץ אמר זאת ביודעו כי האמונה המיסיונרית אוסרת על מאמיניה להשמיע הצהרה זו, גם לא במחיר סכנה. השניים סירבו להיענות לאתגר ובתגובה החריפו את השתוללותם. "נערוף לכם את הראשים גם אם נשב עשר שנים בבית הסוהר", הודיעו הגברתנים. אחד מהם אף ניסה למנוע בכוח את תיעוד ההופעה האלימה ואיים על הצלם, איש יחידת המעקב של יד לאחים, כי "עוד נגיע אליך".

בשלב מסוים, כשנראה היה שהשתוללות החבורה המיסיונרית עומדת לצאת מכלל שליטה, הורה יו"ר יד לאחים לזמן למקום משטרה והללו מיהרו להסתלק מהמקום, לא לפני שהם שבים ומאיימים כי ינקמו ביד לאחים.

אולם גם הופעה אלימה זו לא הועילה ליהודים המשיחיים. עיריית ראשון לציון הורתה למיסיונרים לפנות את המבנה ואלו השיבו את המפתחות לעירייה.

במכתב מיוחד ששיגר חבר מועצת העיר ונציג הציבור החרדי בעירייה, הרב אריה כהן, לארגון יד לאחים, לסיכום הפרשה נאמר: "בבירור שערכנו לאחרונה התברר כי בעקבות חשיפתכם את פרצופה האמיתי של העמותה הנ"ל, נדרשה זו לפנות את המבנה והשיבה את המפתחות לעירייה".

הרב כהן מוסיף ומציין כי "בשל ההתעוררות בנושא המיסיון ופעיליו בארץ בכלל ובעיר בפרט, פניתי לגורמים העירוניים ולציבור הכללי בעיר באזהרה מפני פעילותם הקלוקלת, ואף פרסמנו כי אנו נקבל פניות מהציבור אודות פעילותם הקלוקלת, ונעביר לטיפולכם כארגון המומחה לטיפול בנושאים אלו".