המיסיונרים מנצלים את המלחמה בצפון, מבקרים את התושבים ומחוללים שמות

31/07/2006

זה היה די צפוי וכעת זה מתרחש במלוא הקיטור. בשעה שבה ערים ויישובים שלמים מושבתים, לנוכח גלי הקטיושות שלא חדלים מלהיות משוגרים לעבר צפון ישראל, נרשמת תופעה חדשה ומדאיגה.

לצד הפריחה המבורכת של התארגנות גופי הצדקה והחסד החרדים, העושים כל אשר לאל ידם על מנת להגיש מזור וסיוע ליושבי הצפון הזקוקים לעזרה וסיוע – נראו בימים האחרונים במוקדים רבים בחיפה, בקרית שמונה, בטבריה, בכרמיאל ובערים נוספות, נציגי כתות מיסיונריות המופיעים במקלטים כשבידיהם מצבורי מזון ומשחקים לילדים.

מאחורי מבע פניהם התמים והסובלני, מסתתרת מטרתם האחת והיחידה שלא הותירה מקום לספקות. היו אלו חומרי הקריאה שהגישו המיסיונרים בד בבד עם חבילות המזון, הביגוד והמשחקים שהם הציעו ליושבי המקלטים. מידע ברור שהגיע לארגון הפעילים יד לאחים, הצביע על ספרות מיסיונרית מובהקת שצורפה לחבילות המזון וכן עלונים בהם נקראים תושבי הצפון להכיר בעליונותו של אותו האיש ובהכרה כי אמונה בו תביא את הישועה.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, העלה על נס את פעילות אגודות הצדקה והחסד החרדיות המהוות משקל נגד למסת הפיתויים שמציעים המיסיונריים. בנוסף, סבבו פעילי יד לאחים ביישובי וערי הצפון, כשבידיהם ערכות חלוקה שהכילו ספר תהילים, מכתב חיזוק בעברית וברוסית שבין היתר קרא לתושבים: "הישמרו מאד מפיתוייהם ומחלקת לשונם" של המיסיונרים. לערכה הרוחנית צורפו מיני מתיקה וצעצועים לילדים.

הגרש"ב ליפשיץ קרא "לפקוח עין ולבדוק היטב את זהות האנשים הזרים המופיעים לפתע בפרץ של נדיבות ועזרה כשפיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר. יש לזכור ולהזכיר כי אין להם כל רצון אחר מלבד הכחדתו של עם ישראל רח"ל ואסור לתת להם כל דריסת רגל במחוזותינו".

נודע כי יד לאחים פונה בימים אלו לראשי הערים בבקשה נחרצת להדיר את רגלי המיסיונרים מהערים והיישובים. "אין לעם ישראל צורך בצרה נוספת, מלבד המלחמה הניטשת בחזית ובעורף", נאמר בקריאה.