המיסיונרים מסתננים ליישובים בנגב

15/12/2005

דומה ששנים רבות לא קיבל ראש מועצה אזורית פנייה כה מפורטת עם מידע מדויק של שמות התושבים החדשים בשלושה מושבים שונים בתחום השיפוט שלו ושם משפחה נוספת שאמורה להתיישב ביישוב אחר בעת הקרובה. המכתב המפורט משקף, ללא ספק, את שיטות הפעולה היסודיות של מחלקת המעקב שליד האגף למאבק במיסיון בארגון הפעילים יד לאחים.

זה קרה בשבוע האחרון. על שולחנו של מר עוזי חבשוש, מנהל הפיתוח האזורי של המועצה האזורית רמת נגב, הונח מכתב מיוחד שנשלח אליו בבהילות על-ידי ארגון הפעילים יד לאחים. כמיטב המסורת של הארגון הניצב בחזית המאבק במיסיון, לא היה מדובר בתלונה ערטילאית על כוונות כלשהן של ארגונים מיסיונריים עלומים לפעול ביישוביו. המכתב כלל את שמותיהם של אבישי פנחס ואורן שלום – הם נמנים עם בכירי 'היהודים המשיחיים' המוכרים היטב לפעילי יד לאחים בפעולותיהם ההרסניות וכל אחד מהם בחר לו בעת האחרונה להתיישב עם משפחתו בנגב. פנחס במושב קדש ברנע ושלום במושב כמכין.

כאילו לא די בכך, נאמר במכתב, "ידוע לנו על המיסיונר, גולן גלבוע, המעוניין להתיישב במושב עזוז והוא עומד להיפגש עמכם בקרוב בנושא קליטתו". פרטים מלאים יותר לא יכולה הייתה לספק גם המשטרה.

על מנת לסבר את אוזני האחראי על ההתיישבות ביישובים אלו, בחומרת עצם התיישבותם של אנשים אלו בתוככי היישובים היהודים וכדי להבהיר כי מדובר באזרחים בלתי רצויים, מצטט מכתב יד לאחים את פסיקת בג"ץ המפורסמת על היהודים המשיחיים שבה נאמר בין היתר: "על ישועים הנחשבים ומקובלים כיהודים טרם שמענו. הדבר פשוט אינו מתקבל על הדעת. לפי כל מבחן שהוא, הלכתי-דתי או משפט חילוני, אין דבר כזה. שאלו נא יהודי ברחוב אם ייתכן דבר כזה ותשובתו הוודאית תהיה: לא. ידוע שישנה כת של אנשים שנולדו יהודים והפכו למאמינים באותו האיש הקרויים 'עבריים משיחיים'. הם כביכול רוצים לשמור על מוצאם היהודי אבל היהדות הקיאה אותם ובקהל ישראל לא יבואו". יו"ר יד לאחים אף מבהיר במכתבו כי בין המטרות העיקריות הרשומות בתעודת העמותות המשיחיות מופיעה בצורה בולטת: הפצת האמונה המשיחית כמצווה בתנ"ך ובברית החדשה".

ארגון יד לאחים אף מצביע בפנייתו על ההוכחות הברורות הקושרות בין שמות המיסיונרים לפעילותם ההרסנית. כך, למשל, מצורפת אל הפנייה כתבה מעיתון מיסיונרי-משיחי בה מופיע מונולוג אישי של המיסיונר אורן שלום (שהתיישב, כאמור, במושב כמכין) המגולל את סיפורה של הקהילה המשיחית שהקים בארץ ועל המשפחות היהודיות שהשתלבו בה.

הפנייה של יד לאחים קוראת אפוא שלא לאפשר בעתיד כניסתן של משפחות מיסיונריות לישובים וכן שלא לאפשר לאלו שכבר התיישבו לקיים כל פעילות מיסיונרית במקום ובוודאי שלא להקים מרכזים מיסיונריים ביישובים הללו.

במקביל העביר יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, בקשה לקיים פגישה דחופה עם מועצת מנהל מקרקעי ישראל לנוכח מידע מוצק על קבוצות מיסיונריות המבקשות לרכוש קרקעות מנהל. המידע שהגיע ליד לאחים מצביע על קבוצות שבראשן עומדים מיסיונרים, אשר בחלקם המכריע אינם זכאים לאזרחות על-פי חוק השבות, המנהלים מגעים אינטנסיביים עם מנהל מקרקעי ישראל לרכישת קרקעות.

יו"ר יד לאחים פונה אל חברי מועצת הוועדה של המנהל באומרו: "בידינו מידע רב בנושא רגיש זה ונודה לכם מאוד אם תואילו לאפשר לנו להופיע בפניכם על מנת לשטוח מקרוב את הפרטים ולהגיש הצעות רלוונטיות בנדון".