הרשות השנייה נאלצה להתיר תשדיר של יד לאחים להצלה מטמיעה

14/05/2009

 התשדיר ישודר החל מהשבוע בתחנות רדיו אזוריות שבהן נקראים אלו שנחשפו למצבי טמיעה מסובכים ליצור קשר מיידית עם מוקד החירום של יד לאחים, על מנת להביא לפדיון שבויים והצלת נפשות * תחילה הודיעה הרשות על פסילת התשדיר "בגין היותו גזעני" * עו"ד יורם שפטל תקף בתגובה את ההחלטה מכול וכול והוכיח, שחור על גבי לבן, כי אין לדברים שחר * בעקבות זאת, הודיע מנכ"ל הרשות השנייה, במכתב ארוך ומנומק, כי התשדיר יפורסם * יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ: ננקוט בכל דרך על מנת להציל יהודים מרדת שחת

"בסופו של דבר החלטתי כי אין מקום, במקרה זה, לפסול את התשדיר האמור באופן גורף". במשפט זה, סעיף אחד מתוך תשעה, בא הסוף להתכתבות מסועפת ונחושה בין ארגון הפעילים יד לאחים לבין הרשות השנייה, כשהראשונים מבקשים לנצל כל אפיק ומשאב על מנת להוציא יקר מזולל ולהוסיף בפדיון שבויים והאחרונים מתעקשים תחילה למצוא פגם, מנימוקים שטחיים, אך לבסוף נאלצים להודות באמת.

עוד לפני חג הפסח ביקש יד לאחים לשדר בתחנות הרדיו האזוריות, הזוכות לאחוזי ההאזנה גבוהים בקרב האוכלוסייה הכללית, תשדיר מיוחד הקורא לפקוח עין לנוכח סכנות הטמיעה. התשדיר נפתח בתמצית סיפורה האישי של נשמה יהודית שהפכה קרבן לסבל מתמשך בכפר ערבי ופנייה ליד לאחים הושיעה אותה. התשדיר קורא למי שנחשף למצב דומה, לא להסס ולפנות ישירות למוקד החירום של יד לאחים.

זמן קצר לאחר הגשת התשדיר בידי יד לאחים, הוא נפסל על ידי הרשות השנייה בנימוק שהוא "גזעני". בתגובה לדברים, מיהר היועץ המשפטי של יד לאחים, עו"ד יורם שפטל, לשגר אל הרשות מכתב שבו קבע: "הסירוב לשדר את תשדיר הפרסום שבנדון בגין היותו גזעני כביכול וזאת על יסוד חוות דעת משפטית, הנו חסר יסוד ויש בו כדי להראות, כי הריק היהודי המוחלט המאפיין אתכם הוא שעומד ביסוד החלטתכם".

היועץ המשפטי של יד לאחים טורח ומבהיר להנהלת הרשות השנייה כי "הושטת עזרה לבת ישראל שהתחתנה עם נכרי הינה חובה יהודית קדושה. עם ישראל זה עשרות דורות רואה חובה זו כאחת מסלעי קיומו היהודי. להזכירכם, מדינת ישראל מוגדרת על פי המסמך המכונן אותה, קרי מגילת העצמאות, כמדינה יהודית ועל פי שניים מחוקי היסוד שלה, כמדינה יהודית ודמוקרטית".

במכתב נוסף לרשות השנייה קובע עו"ד שפטל "הנני משוכנע כי תשדיר השרות שבנדון היה משודר בכל תחנת רדיו בעולם המערבי ואיש לא היה מעז לסרב לשדרו".

כבא כוח יד לאחים הבהיר עו"ד שפטל כי "באם בתוך שבעה ימים לא תודיעו בכתב על הסכמתכם לשידור תשדיר הפרסום שבנדון, מרשתי לא תהסס לפנות לערכאות משפטיות למימוש זכותה לשידורו".

לאחר דין ודברים נוסף בין באי כוח הרשות השנייה לבין בא כוח יד לאחים, בהם שבו והתבהרו הדברים ביתר חריפות, בא בימים האחרונים מכתבו המסכם של מנכ"ל הרשות השנייה, משה סמירה, שבו הציג את הצדדים לכאן ולכאן וקבע, כאמור, כי אין לפסול את התשדיר. המנכ"ל הציג שתי התניות מינוריות שאינן פוגעות בגוף התשדיר והמסר שלו למען שידורו ואת מכתבו חתם במילים: "נוכח כל האמור במכתבי זה, החלטתי להתיר את שידורו של תשדיר הפרסומת דנן".

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, אמר השבוע בתגובה כי "יד לאחים ימשיך לנקוט בכל דרך על מנת להציל יהודים מרדת שחת. התשדירים הללו, שאליהם נחשפים המוני יהודים, עשויים לעזור עזרה מכרעת לפדיון שבויים ולהצלת נפשות", הטעים הגרש"ב ליפשיץ בהביעו סיפוק מכך שהמערכה בעניין צלחה והתשדירים ישודרו.