השאלה החמישית של ילדי הניצולות

מאות ניצולות מכפרים ערבים וניצולים מציפורני המיסיון מאזורים שונים ברחבי הארץ יסבו השנה לראשונה, לאחר מספר שנים ובחלקן לראשונה בחייהם, בליל הסדר, לאחר שחולצו במרוצת השנה האחרונה, בידי פעילי יד לאחים, מחיק המיסיון ומלב כפרים ערביים בהם שהו. לילדים בקרב הניצולים, שמספרם עולה על 650, תהיה זו הפעם הראשונה בחייהם בה יזכו ליטול חלק בליל-סדר יהודי, לשאול "מה נשתנה", לאכול מצה שמורה ולהיות חלק מהעם היהודי בליל השימורים. מרבית הניצולים ישתתפו בליל סדר מרכזיים שעורך עבורם יד לאחים ברחבי הארץ. עשרות ניצולים נוספים יתארחו בבתי משפחות שנענו לבקשת יד לאחים ופתחו את ביתם לטובת השבים לה', לעמו ולתורתו. את הסדרים הציבוריים ינחו וילוו פעילי יד לאחים האמונים על הליווי והשיקום של הניצולים במשך כל ימות השנה.

השנה האחרונה שהייתה מלאה בפעילות שוטפת, תיזכר בעיקר בפעולת החילוץ ההרואית בעזה, בה חולצו אם יהודיה וארבעת ילדיה מלב רצועת עזה, ימים ספורים לפני שנסגרה בפניהם ההזדמנות האחרונה להיחלץ מעמק הבכא ולחזור לעם היהודי. בליל הסדר השנה, יחד עם ניצולים רבים, תסב הניצולה מעזה עם ארבעת ילדיה שבחודשים האחרונים עשו כברת דרך ארוכה בליווים המסור של אנשי יד לאחים.

השאלה החמישית שתעלה ספונטנית מפי הניצולים, תהא ללא ספק סביב סיפור ההצלה הניסי שעבר כל אחד מהם: מה נשתנה השנה הזו שאנו יישובים כאן עם אחינו היהודים, כבני חורין, שמחים, מאושרים ומקבלים את כל צרכינו? מה נשתנה שאנו ישובים כאן ללא חת ומורא ומסבים כבני מלכים?

בתוך כך נודע כי מגבית 'קמחא דפסחא' עליה הכריז יד לאחים לטובת המשפחות הניצולות נחלה הצלחה רבה לנוכח היענות ניכרת מקרב כל שכבות הציבור.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, אמר השבוע כי לצד השמחה המציפה את הלב למראה הניצולים הרבים המסבים השנה לראשונה לשולחן הסדר, "חובה עלינו לזכור את כל אותם אמהות וילדים שעדיין נתונים בצרה ובשביה". באומרו זאת קרא הגרש"ב ליפשיץ לשלומי אמוני ישראל לנצל את זמן הסגולה של עת פתיחת הדלת, באמירת 'שפוך חמתך', אשר כפי הנאמר בספרים הקדושים, זוהי עת סגולה. "בעת שפותחים את הדלת, ייזכרו בוודאי הניצולות ברגע הגורלי שבו נפתחה הדלת בפניהן ובפני ילדיהן עם צאתם אל החופש. לב מי לא יימס למראה דמעות הבכי שיזלגו שם כמים", אמר יו"ר יד לאחים ברגש. "על כולנו", הטעים הגרש"ב ליפשיץ, "לבקש ולהתחנן בעת סגולה זו שה' ברחמיו הרבים יגאל את האמהות והילדים מהכפרים הערביים, יעמוד לימין המחלצים, ימלא את כל משאלות לב השותפים והתורמים ויוציאם מאפלה לאורה. ובשנה הבאה יזכו אף המה לחוג את הפסח כהלכתו, ובתוך כלל ישראל לאכול מן הזבחים ומן הפסחים".