יד לאחים בפעילות רוחנית מואצת

שער הסידור הקווקזי בן 102 שנה לצד שער הסידור החדש

מאז הגיעם לארץ של יהודי קווקז, המכונים גם 'היהודים ההרריים', לא ידעה הקהילה עדנה רוחנית כמו בימים אלו. במשך עשרות שנים, התקשו אנשי הקהילה המונים כשמונים אלף נפש בכל רחבי הארץ להתמודד עם קשיי הקליטה הרוחנית בארץ.

לאחרונה, החלו ראשי וחכמי העדה בתיאום עם ארגון יד לאחים לפעול באינטנסיביות למען שיקומה וביסוסה הרוחני של עדה קדושה זו ביתר שאת ועוז. לצורך כך כינס בקיץ האחרון, יו"ר הארגון, הגאון רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, את ראשי הקהילות בארץ לכינוס חירום במשרדי יד לאחים בבני ברק. לאחר דיון בן מספר שעות בו נדונו דרכי הפעולה האפשריים, הוחלט כי פעולות ההצלה הראשונות יהיו רישום ילדים ונוער למוסדות חרדיים, ובנוסף לכך, הוצאה לאור של סידורי תפילה בשפה הקווקזית שיחולקו בכל ריכוזי העדה.

ואכן, עלה בידי אנשי יד לאחים להפעיל בס"ד במהלך ימי הקיץ האחרון, פעילי רישום – יוצאי העדה הקווקזית, שעסקו במרץ רב בביקורים בכל ריכוזי הקהילות הקווקזיות וזכו להצלחה לא מועטה ברישום ילדי העדה למוסדות ובתי ספר חרדיים.

בד בבד, עמלו אנשי הארגון במשך שבועות, למצוא ולו עותק אחד שנשאר לרפואה מתוך המהדורה המקורית של סידור התפילה הקווקזי. לאחר חיפושים רבים, נמצא עותק יחיד ובלעדי של הסידור המדובר. לאחר כחודשיים של עבודת אנשי המחלקה להוצאה לאור של יד לאחים, זכו פעילי הארגון לברך בסוף השבוע שעבר על המוגמר כשהסידור המפואר יצא ממכבש הדפוס והחל את דרכו לקהילות יוצאי קווקז ברחבי הארץ.

לאור התגובות החיוביות המגיעות בימים אלו מריכוזי הקהילה הקווקזית שקיבלו בהתלהבות את הסידור הקווקזי החדש והמפואר, אמר השבוע הגרש"ב ליפשיץ, כי העידוד ותשומת-הלב שקיבלו אנשי העדה מהוצאת הסידור בלשונם, מהווים תמריץ וזרז חשוב לקידומם הרוחנית. הגרש"ב ליפשיץ הדגיש עוד כי נוכח התוצאות המבורכות בקרב בני העדה הקווקזית, יש להעתיק פעילות זו לבני עדות וגלויות נוספות שנקבצו בארץ הקודש.