יד לאחים בקריאה לאפיפיור לקראת ביקורו בארץ: פעל לגילוי 'ילדי השואה'

"לקראת ביקורך ההיסטורי בארץ ישראל, פונים אנו אליך מקרב לב ונפש". במילים אלו נפתחת קריאה פומבית של ארגון הפעילים יד לאחים אל האפיפיור בנדיקטוס ה-16 לקראת ביקורו הקרוב בישראל.

בקריאה נאמר כי "לנוכח העובדות המזעזעות כל לב יהודי בעניין יתומי השואה אשר הופקדו על ידי הוריהם הקדושים בין משפחות נוצריות במטרה מפורשת שיוחזרו למשפחותיהם היהודיות, בתום המלחמה. אך למרבה הצער, הכאב והאכזבה המרה סרבו המשפחות המאמצות לגלות לילדי הקדושים את מוצאם ובכך מנעו מהם כל אפשרות שיבה לעם היהודי".

"אין לנו ספק", קובעת קריאת יד לאחים, "כי המשך השתיקה בנושא רגיש זה תנציח את סבל העם היהודי ואת נצחון מטרתם של הנאצים להעלמת העם היהודי. על כן פונים אנו כי אנא תצא נא בקריאה כי חובה על כל נוצרי לגלות לאותם יתומי-שואה, את עברם היהודי ולספק להם כל מידע על משפחותיהם".

כזכור, בתקופה האחרונה פתח ארגון הפעילים יד לאחים בפעילות נמרצת לאיתורם של יותר מאלפיים יהודים אשר בילדותם נמסרו לכנסיות ולמשפחות נוצריות ברחבי אירופה.

מידע חדש שהתפרסם לפני שנים אחדות מצביע על כך שבתום המלחמה אסר האפיפיור פיוס ה-12 על הכנסייה להחזיר ילדים יהודים שכבר הוטבלו, אפילו לדרישת הוריהם. הוא גם אסר ליידע את הארגונים היהודים שניסו לאתר את הילדים, בדבר שמותיהם וכתובתם, כך שרק מספר קטן של ילדים הוחזרו לחיק משפחותיהם.

כרגע מצויות ביד לאחים רשימות של אלפי ילדים שהוסתרו בשואה רובם מהולנד, ולכן עיקר החיפושים, עליהם מנצח כל העת מטה שורשים שהוקם אישית על-ידי יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, מתמקדים שם. יתר החיפושים בצרפת בבלגיה ובאיטליה.

במסגרת פעילות זו השיבו ליד לאחים מלכת הולנד ונשיאי צרפת ובריטניה תגובה לבקשות שהפנה אליהם יו"ר ארגון יד לאחים שייאותו להפעיל את השפעתם על מנת לקרוא לכנסיות לחשוף את השמות הגנוזים בארכיונים ולהביא להשבת הבנים האובדים לחיק העם היהודי. כל אחד מהאישים העביר את המשך הטיפול לידיים נאמנות ברוח חיובית וטובה.

"גם היום אפשר להשיב בנים אל אבותיהם" אמר הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, יו"ר יד לאחים. "זה ממש המשך השואה של ילדים שהוריהם נשרפו. ניתנת כאן הזדמנות בלתי חוזרת לאפיפיור, כעת בביקורו בארץ, לשים קץ לפרשה העגומה של "ילדי השואה" מחווה זו משמעותית ביותר לעם היהודי כולו".