יד לאחים: להסיר את הכשרות ממוצרי הרדוף

05/02/2006

 ארגון יד לאחים, הארגון הניצב בחזית המאבק במיסיון, מחדש את המאבק להסרת הכשרות ממוצרי הרדוף. מפעל הרדוף בבעלות משותפת של תנובה והרדוף, כאשר לתנובה יש 51 אחוזי בעלות ולהרדוף 49 אחוזים.

מידע מוצק המצוי בידי יד לאחים זמן רב מצביע על כך כי היישוב הרדוף מאוכלס בידי מאמינים של כת האנתרופוסופיה.

האנתרופוסופיה היא כת מיסודו של רודולף שטיינר אשר פיתח מדיטציה מיסטית שבאמצעותה אמור "להגיע כל אדם להכרה של אותו האיש בתוך עצמו", רח"ל. העולם כולו נשען, לפי משנתה המפוקפקת של כת זו, על שלושה צירים שהמרכזי שבהם הוא דמותו של אותו האיש והצלבתו. בפרסומיה השונים קוראת לעצמה האנתרופוסופיה, "הנצרות האמיתית", או "הנצרות המסתורית". דו"ח הוועדה הבינמשרדית למאבק בכתות של משרד ראש הממשלה הצרפתי בשנת 2000, כמו דו"ח הפרלמנט הבלגי משנת 1997, תוקפים בחריפות רבה את הכת האנתרופוסופית ומציינים אותה לגנאי.

אחד הביטויים המרכזיים ביותר של עקרונות הכת האנתרופוסופית מתבטאת בגידולי החקלאות האורגנית שפירותיה גדלים ומשווקים מהקיבוץ באמצעות תנובה. ד"ר ישעיהו בן אהרן, מהדמויות המרכזיות בהרדוף, מצהיר בפרסומים רשמיים של הכת כי "הגישה האנתרופוסופית לחקלאות היא חלק מגישה אקולוגית מקיפה, לפיה אין פסולת שהיא חסרת תועלת ביקום". בן אהרן אף הצהיר, מיד לאחר המיזוג עם תנובה כי לא מדובר בתהליך כללי אלא "תפיסה אידיאולוגית": "המטרה שלנו היא להגיע לציבור הרחב. אנחנו רוצים להגיע למצב בו כל אדם, אפילו העני ביותר, יוכל לקנות סל של מוצרים אורגניים".

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, הפנה את תשומת הלב לדבריו המפורשים של אחד ממייסדי קיבוץ הרדוף שהסביר את עצם ההתקשרות של הרדוף עם חברת תנובה: "רצינו להגיע לקהל הרחב. בדיוק כמו שלא הקמנו לילדים שלנו גן ובית ספר נפרד, אלא בחרנו להקים בית ספר אזורי שקולט מאות ילדים מכל האזור".

"זוהי כוונה מוצהרת בעלת נטיות מיסיונריות אופייניות, להביא את דבר שיטת הכת לקהל הרחב בדרכים שונות, ואכן כת האנתרופוסופיה הקימה כבר 18 גני ילדים ברחבי הארץ" אמר הגרש"ב ליפשיץ.

לאחרונה פנה יו"ר יד לאחים אל הנהלת תנובה בדרישה להפסיק את הקשר המפוקפק עם הכת ואנשיה. בתגובה, כתב מנכ"ל תנובה, אריק רייכמן אל הגרש"ב ליפשיץ: "אנו מציעים לכם לפנות לגורמי הכשרות שעמם עובדת 'תנובה' ובראשם הרבנות הראשית לישראל והרבנות האזורית עמק יזרעאל שבתחום שיפוטה מצוי המפעל, ולבדוק מולם את טענותיכם, מכיוון שכל עוד יש למוצרים כשרות מוסמכת ומקובלת מטעם הגורמים המוסמכים, הרי שאיננו יכולים להימנע מלשווקם ואנו מנועים מלהכניס את ראשנו במחלוקת בעניינים שאין לנו בהם שום מושג".

בעקבות זאת פנה יו"ר יד לאחים אל הרבנות הראשית לישראל וכן לגורמי הכשרות הנותנים הכשר על מוצרי תנובה השונים, בבקשה לפעול לאלתר להסרת הכשרות ממוצרי הרדוף.