יד לאחים מקדם את פני העלייה מצרפת בקמפיין ייעודי בסימן: "עלייה לישראל? עלייה לתורה!"

האגף לקליטה רוחנית בארגון הפעילים יד לאחים מרענן בימים אלו את המחלקה לעולי צרפת, לנוכח גלי העלייה מצרפת, בעקבות גל הפיגועים שפקד לאחרונה את הרפובליקה. במסגרת זאת, הושק קמפיין מיוחד שמקדם את פני העולים במודעות, בעברית ובצרפתית, בעיתונות המקומית ובשלטי חוצות בריכוזי היהודים בישראל ובצרפת.

הקהילה היהודית בצרפת היא הגדולה ביותר באירופה והיא מונה כחצי מיליון יהודים. לפני כשבוע נערך בעיר מרסיי שבצרפת יריד לרכישת דירות בארץ. מארגני יריד הדירות סיפרו כי נדהמו ממספר היהודים שפקדו את היריד. לדבריהם, שצוטטו בהרחבה בתקשורת, "1,200 מקרב חברי הקהילה הצרפתית בעיר הגיעו ליריד כשכולם מבקשים לרכוש דירה בישראל. בימים רגילים מגיעים לירידים האלה 100-150 איש, אבל הפאניקה שעוררו הפיגועים בפריז מורגשים גם פה היטב. יש כאן פחד אטומי וכולם רוצים שתהיה להם דריסת רגל בארץ".

ביד לאחים הוכרז אפוא על היערכות מקיפה לעמוד לימין העולים בקליטתם הרוחנית בארץ. העזרה שיגיש יד לאחים תתמקד בהדרכה והכוונה למקומות מגורים מתאימים שיסייעו בידי העולים לשימור אורח חייהם כשומרי תורה ומצוות; הכוונה והתאמת מסגרות חינוכיות לילדי העולים בגילאים שונים; ויצירת קשר עם קהילות וארגונים מקומיים.

המודעות המיוחדות שמפרסם יד לאחים בימים אלו נושאות את הסלוגן "עלייה לארץ? עלייה לתורה!" וקוראות לעולים ליצור קשר עם יד לאחים לקבלת עזרה במישורים חיוניים אלו.

האגף לקליטת עלייה ביד לאחים הוא הראשון והוותיק שבאגפי הפעילות של הארגון וידי אנשיו עמוסות עבודה עד עצם היום הזה. אנשי יד לאחים היו אלו שקידמו ופעלו במשך כל השנים למען קליטתם הרוחנית של העולים שפקדו את הארץ, מארצות הפזורה השונות, מאז קום המדינה – החל מהמאבקים ההרואיים על נפש ילדי העולים מתימן ומרוקו במעבדות; עבור לפעילות הנמרצת והאינטנסיבית לקליטתם וביסוסם הרוחני של עולי גרוזיה בארץ; הפעילות רבת הזרועות והסניפים לקליטת וקידומם הרוחני של עולי חבר העמים הנותנת אותותיה עד היום; וכלה בפעילות ממוסדת ועקבית בקרב גלי העלייה ה'שקטים' יותר מארגנטינה, ארה"ב ועוד.

ביד לאחים ציינו השבוע ברגש כי בשיחתו האחרונה של המייסד והיו"ר הבלתי נשכח, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ זצ"ל, עם יבלחט"א, מנכ"ל יד לאחים, הרב יוסף גנץ, ימים אחדים לפני פטירתו, בעודו שרוי על ערש דווי רח"ל, קרא הגרש"ב ליפשיץ: "מה יהיה עם עולי קווקז" – בקוראו למשנה מרץ ותנופה לפעילות הרוחנית שנוהלה באותם ימים ביד לאחים בקרב עולי הקווקז, לרבות הפקת סידור תפילה מיוחד עבורם בשפה הקווקזית.

ביד לאחים הובעה תקווה כי הפעילות המקדימה תישא פרי וכי בסייעתא דשמיא קליטתם הרוחנית של עולי צרפת תצלח.

יו"ר ומייסד יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ זצ"ל, נושא דברים בפני עולי חבר העמים

 

יו"ר ומייסד יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ זצ"ל, במחיצת חכמי עדת יוצאי גרוזיה לאחר עלותם ארצה

 

המודעה שמלווה את הקמפיין