יד לאחים: נמשיך לעקוב אחר יישום מסמך ההתחייבות שעליו חתמו המורמונים בימי ה'לב שמחה'

23/12/2008

"אני מבקש להבהיר בשם המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב (האוניברסיטה המורמונית) והכנסייה המורמונית, אותם אני מייצג, כי שני הגופים האמורים, וכמוהם כל המוסדות הרשמיים הפועלים בשם הקהילה המורמונית בישראל, מחויבים בהסכם עם ממשלת ישראל משנת 1986, על פיו ימנעו באופן גורף מכל פעילות או פעולה שיש להם קשר עם ניסיון להשפעה על אחרים להמרת דת, ומכל פעילות מיסיונרית אחרת. הכנסייה ומוסדותיה בישראל מקפידים באופן חמור ודווקני על שמירת ההתחייבויות האמורות, ועד כה לא אירע מעולם ולו מקרה אחד של הפרת התחייבויות אלה או איזה מהן".

במילים אלו נפתחת הצהרה מטעם האוניברסיטה המורמונית ששוגרה בימים אלו, על-ידי עו"ד חגי שמואלי ממשרד עו"ד יגאל ארנון ושות', אל ארגון הפעילים יד לאחים. ההצהרה הוגשה ליד לאחים בעקבות תלונה שהוגשה על פעילות ספציפית של אחד מבאי האוניברסיטה, ככל הנראה על דעת עצמו, אשר נשאה אופי מיסיונרי מובהק.

"האירוע מן השבועות האחרונים", מבהירה האוניברסיטה המורמונית, "התרחש בלא ידיעה של מוסדות הכנסייה ובלא כל קשר שלהם אליו. מדובר ביוזמה פרטית של חבר בעייתי בקהילה, אשר החליט על דעת עצמו לפעול בניגוד למדיניות הכנסייה. הקהילה ומנהיגות הכנסייה", מדגישה ההנהלה באמצעות בא כוחה, "מתנגדים בתוקף למעשים אלה, ומסתייגים מהם בעליל".

כאילו לא די בכך, נאמר במכתב כי "הכנסייה עומדת לנקוט הליכים פנים כנסייתיים כנגד היוזם שפעל כאמור, להגביל את מעורבותו במוסדות הקהילה, ובכל מקרה בדעתה למנוע ממנו, ככל שהדבר תלוי בה, כל פעולה שיש בה משום הפרת התחייבויות הכנסייה לממשלת ישראל".

כזכור, לפני יותר משני עשורים, בשנת תשמ"ו רעשה וגעשה הארץ לנוכח המידע שהגיע לארגון יד לאחים בראשות הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, על כוונת המורמונים להקים מרכז ענק במרומי הר הצופים בירושלים. מפגן חסר תקדים אשר הקיף ציבוריים נרחבים ביותר בראשות כ"ק האדמו"ר ה'לב שמחה' מגור זצוק"ל, שיצאו לעצרת מחאה אל מול מקום בנייתה של האוניברסיטה והד המחאה נשמע בכל העולם. הפרשה הגיעה לסיומה רק לאחר חתימה על סדרת התחייבויות של ראשי האוניברסיטה.

"המכתב של השבוע האחרון", סבור הגרש"ב ליפשיץ, "מוכיח את תוקפה הבלתי מעורער של פעילות מחאה, אקטיבית, נחרצת וחד משמעית, שכל שדרות הציבור מתגייסים להצלחתה. "אין ספק", הטעים הגרש"ב ליפשיץ, "כי אנשי יד לאחים ימשיכו לעשות את המוטל עליהם ולעקוב מקרוב אחר יישומו המלא ונטול הפרצות של מסמך ההתחייבות.

משמים גלגלה ההשגחה את איגרת זו דווקא בימים אלו, כשיד לאחים בעיצומה של החתמת עצומה המונית למען תיקון חוק המיסיון". ברור כשמש כי המוני בית ישראל שייצאו למערכה על תיקון חוק המיסיון, יזכו להצלחה ולסייעתא דשמיא".