יד לאחים: פעילות ביה"ס האנתרופוסופיים טעונה בדיקה מקיפה ודחופה

16/02/2012

תזכורת: האנתרופוסופיה היא כת מיסודו של רודולף שטיינר אשר פיתח מדיטציה מיסטית שבאמצעותה אמור "להגיע כל אדם להכרה של אותו האיש בתוך עצמו", רח"ל. בפרסומיה השונים בעולם קוראת לעצמה האנתרופוסופיה, "הנצרות האמיתית" או "הנצרות המסתורית".

הכת מנחילה את ערכיה המפוקפקים לתלמידי מוסדות החינוך שלה. לפני ארוחת הבוקר בבית-הספר האנתרופוסופי נוהגים הילדים, לברך את השמש. ביד לאחים מציינים את דבריו הנוקבים של פרופ' אילן גור-זאב מאוניברסיטת חיפה: "רבים מההורים השולחים את ילדיהם לחינוך האנתרופוסופי, שולחים את ילדיהם לאקספרימנט לא נודע, מבלי לדעת במה מדובר. הדבר מעלה את שאלת האחריות של ההורים".

לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי בירושלים את עתירת בית הספר האנתרופוסופי בקיבוץ רבדים כנגד החלטת משרד החינוך שהורה על סגירתו. ההחלטה על סגירת בית הספר נבעה מדו"ח מיוחד שהוכן על ידי מפקחת בכירה במשרד החינוך אשר העלה כי "למנהלת בית הספר אין כלל הכשרה או ניסיון חינוכי (מלבד השתלמות במכללת ילין בתחום האנתרופוסופי, שבסופה לא ניתנה לה תעודה), ושתי המורות חסרות ניסיון בכל הקשור לעבודה עם ילדים". כאילו לא די בכך מצביע הדו"ח על ליקויים מהותיים ונוספים, כגון "ילד בכיתה א' אינו מחויב לרכישת הקריאה והכתיבה", המצביעים על כך שעקרונות הכת גוברים על כל אמת מידה חינוכית נורמטיבית שאינה מאומצת ואינה מונהגת במוסד ובכיתותיו.

האנתרופוסופים עתרו בדרישה לבטל את ההחלטה אך בית המשפט הותיר אותה על כנה. בעקבות הדברים, פנה השבוע ארגון יד לאחים אל שר החינוך גדעון סער בדרישה ברורה שבדיקה מעמיקה כמו זו שנערכה בבית הספר שנסגר ברבדים, תינקט גם בכל יתר הגנים ובתי הספר של הכת האנתרופוסופית. "אין לנו ספק", כתב יו"ר יד לאחים, הרב ישראל ליפשיץ, "כי מחקר כזה, לו ייעשה, יעלה מסקנות דומות וזהות, הן באשר לאי הכשרתם הבסיסית של המנהלים והמורים, הן באשר לאופי ההווי והלימודים הבלתי מקובלים והן באשר לתכנים המפוקפקים שמוגשים לתלמידים המתחנכים בהם".

פניית יד לאחים מזכירה לשר החינוך כי דו"ח הוועדה הבינמשרדית למאבק בכתות של משרד ראש הממשלה הצרפתי בשנת 2000, כמו דו"ח הפרלמנט הבלגי משנת 1997, תוקפים בחריפות רבה את הכת האנתרופוסופית ומציינים אותה לגנאי. בעקבות זאת מובעת התמיהה: "בצרפת ובבלגיה מצרים את צעדי הכת, ומדוע דווקא בארץ ישראל יכולים אנשי הכת לחולל שמות בנפשות ילדים רכים!".

ביד לאחים הובעה השבוע תקווה כי הדברים יפלו על אוזניים קשובות וכי יושם קץ להתפשטות האנתרופוסופית, אשר חרף המכה שספגה, ממשיכה לשאוף להתפתח, להתרחב ולהכות שורשים פסולים והרסניים בכל הארץ.

חוברת שהפיץ יד לאחים בקרב הורי התלמידים בבתי הספר האנתרופוסופיים