יד לאחים קורא לראש הממשלה: טפל בעלייה המדאיגה של נגע ההתבוללות

 

ארגון יד לאחים קורא לראש הממשלה לטפל בעלייה החמורה והמדאיגה של נגע ההתבוללות הפושה בארץ וגובה מחיר יקר. הפנייה של יד לאחים באה לאחר דברים שהשמיע ראש הממשלה מיוזמתו בנושא זה.בישיבת הממשלה שנערכה ביום ראשון בשבוע האחרון קיבלו השרים סקירה על מספר היהודים בעולם בימים אלו. בסקירה הוצג בפניהם מחקר של 'המכון לתכנון מדיניות העם היהודי', ולפיו מספר היהודים בעולם מתקרב לששה עשר מיליון, קצת פחות ממספר היהודים שהיו חיים לפני השואה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בישיבת הממשלה לנתונים ואמר: "כמובן שאם לא הייתה בעיית ההתבוללות, אז המספר היה גדול לאין ערוך, אבל עדיין יש סימבוליקה מסוימת בזה שהעם היהודי השיב לעצמו את המספר שהיה קיים לפני ההכחדה הנוראה". לפי המחקר מספר היהודים בעולם עומד על קרוב לששה עשר מיליון נפש, אך מתוכם 350 אלף אינם יהודים בוודאות ומוגדרים כ"חסרי דת", מיליון נוספים מתגוררים בארצות הברית ובמדינות נוספות, כילדים לזוגות מעורבים. רק בגלל צירופם של אנשים אלו לאוכלוסייה היהודית, נתון שמקורו בהחלטה סובייקטיבית לחלוטין, גדל מספרם של היהודים בעולם לכמעט שישה-עשר מיליון, מעט פחות ממספר היהודים בתרצ"ט (1939), ערב מלחמת העולם השנייה, שמנו כ-16.6 מיליון נפש.ביד לאחים הזכירו השבוע את דו"ח משרד הפנים מ-2008 בו נאמר כי "כחמישה אחוזים מכלל המשפחות בישראל הן מעורבות, כלומר אחד מההורים אינו יהודי". באותו דו"ח מוזכר כי מדובר בתופעה הנמצאת בעלייה מתמדת, נתון המאושר גם על ידי יד לאחים שהפניות אליו בנושא זה נמצאות בכל השנים האחרונות בגרף עולה באופן מתמיד. ביד לאחים קוראים לראש הממשלה: "אין די באזכור תופעת ההתבוללות. דרושה כאן מערכה אסטרטגית ממדרגה ראשונה, מאחר וזהו יסוד קיומנו״ ביד לאחים אומרים בכאב כי ״אם חפצי חיים אנחנו, יש להעלות לראש סדר העדיפויות הלאומי את מגמת ההתבוללות בישראל שנמצאת במגמת עליה מדאיגה, באמצעות העלאת חשיבות הנישואין בתוך העם היהודי ושלילת נישואי התערובות על סדר היום של מערכת החינוך בישראל". ביד לאחים מציינים גם כי האופטימיות על כך שמספר היהודים בעולם מתקרב למספרם לפני השואה, אינה במקומה, שכן מספר היהודים המוזכרים בדו"ח כוללים גם כאלו שאינם יהודים על פי ההלכה.

 שער העיתון הפונה לקהלים הנמצאים בסכנת התבוללות, שמופק  ע"י יד לאחים
לצפיה לחצו כאן