יוזמה ספונטנית: יישובים וקיבוצים דתיים וחילוניים אומרים לא למיסיון

 

 לפני כחודשיים הודיע ארגון הפעילים יד לאחים כי המיסיונרים החלו בהפצת ענק של חוברות מיסיונריות מובהקות, תחת הכותרת "מידע חשוב לעם ישראל", באמצעות דיוור ישיר למאות אלפי בתים בישראל.

החוברת המיסיונרית, עוררה סקרנות בקרב הציבור שנחשף אליה, מאחר והתיימרה להראות כמסמך רשמי של הכנסת. בחוברת, מופיעה שורת הפחדות ואיומים כלפי כל מי שלא יקבל עליו את האמונה ב"אותו האיש", רח"ל.

מאות פניות נזעמות הגיעו מכל רחבי הארץ למוקד החירום של יד לאחים, ובהם הביעו אזרחים זעזוע מההשתוללות המיסיונרית חסרת הרסן, כאשר הפונים כולם הונחו בידי אנשי מוקד החירום להשמיד מיידית את החומר המסוכן.

יחד עם זאת, פתח יד לאחים כזכור במתקפת מנע הסברתית באמצעות הפצת מנשרים ומודעות רחוב שנתלו בחוצות הערים, המזהירים את הציבור מפני החומר המיסיונרי וקוראים להשמידו מיד עם קבלתו.

המיסיונרים, שצפו התנגדות ציבורית רחבה, ביקשו להבטיח בכל מחיר את הפצת החומר באמצעות מחלקי הדואר. הם הציבו בכל ארגז שבו היו החוברות, אזהרה המצטטת את סעיף 90 בחוק, הקובע: "פקיד דואר של בעל רישיון כללי שללא סמכות כדין פתח, עיכב או השהה דבר דואר או עשה לגביו מעשה אחרי שאינו רשאי לעשות בתוקף תפקידו, או שביודעין התיר לאחר לעשות מעשה כאמור, דינו – מעשר שלוש שנים".

הדילמה היתה קשה. רבים ממחלקי הדואר, בהם שומרי תורה ומצוות, שהתוודעו מיידית לחומר המיסיונרי ההרסני, דנו בינם לבין עצמם האם עליהם לחלק על כורחם את החוברות. כך, למשל, סיפר מזכיר כפר הרא"ה, איתן קופפרברג: "לפני כשבוע התבשרנו על ידי מחלקת הדואר מטעמנו כי היא התבקשה לחלק חוברות שדואר ישראל מחייב אותה להפיץ כי התשלום על המשלוח הגיע. פקידת הדואר הגיעה אליי מפוחדת ונרעדת והראתה לי את המסמך המצטט את החוק, לפיו אנחנו מחויבים כאחראים להפצה להפיץ את המוצר הנ"ל".

בסופו של דבר, מצא מר קופפרברג דרך מקורית להתגבר על כפייה זו בצורת מהלך מבריק שקיבל גיבוי משפטי ורוקן מתוכו את סעיף 90 בחוק: כל תושבי היישוב חתמו על מסמך לפיו אינם מעוניינים לקבל חומר מיסיונרי באמצעות הדואר. לאחר מכן נשלחו חבילות הדואר המיסיונרי בחזרה לתעודתם, בצירוף מכתב הקובע כי מדובר במשלוח שהינו עבירה על החוק, ובהתנכרות והתעלמות מאופייה של הקהילה המתגוררת בכפר הרוא"ה. כך נהגו גם רב העיר קרית שמונה, הרב צפניה דרורי שליט"א והנהלות היישובים בית מאיר והקיבוצים החילוניים ברקאי והחותרים.

יד לאחים פונה בימים אלו בדחיפות לכל היישובים והקיבוצים ברחבי הארץ ללמוד מתקדים זה ולמנוע את הפצת החומר המיסיונרי. במקביל שיגרה השבוע הנהלת יד לאחים מכתבי עידוד וחיזוק למזכירות היישובים והקיבוצים שעמדו בתוקף ומנעו את זממם של המיסיונרים – הפצת החומר המיסיונרי, ביישוביהם.

יד לאחים פונה לחברי הכנסת הדתיים והחרדיים כי יעשו כל שביכולתם להעברת חוק המיסיון בדחיפות. "היוזמה המרגשת ומחממת הלב שנעשתה השבוע בידי שורת יישובים וקיבוצים" אמרו ביד לאחים "רק מוכיחה עד כמה עם ישראל, לשדרותיו ולחוגיו, מקיא מרצונו ומיוזמתו את ההטפה המיסיונרית המפוקפקת והנואלת. יהודים מכל סוגי הקשת, בהם גם קיבוצניקים שאינם מצהירים על כל קשר או זיקה לדת ולמסורת, התעוררו מיוזמתם וביקשו לעשות הכול על מנת לשים קץ לחלוקה המיסיונרית המקוממת".

אחד ממכתבי ההערכה שנשלחו מיד לאחים, לקיבוצים שעמדו בפרץ