יו"ר יד לאחים במכתב לאפיפיור: סטירת לחי לעם היהודי

בעקבות הפרסומים האחרונים על כוונת הכנסייה הקתולית להכריז על האפיפיור פיוס ה-12 כ"קדוש", פנה יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, אל האפיפיור בנדיקטוס בפנייה ישירה ובלתי אמצעית.

"אחת ממטרותיו של ארגון יד לאחים", כותב הגרש"ב ליפשיץ, "להשיב את 'יתומי השואה' אשר הופקדו על ידי ההורים הקדושים במנזרים ובין משפחות קתוליות, כפיקדון עד גמר המלחמה, ולמרבה הצער והאכזבה, ראשי המנזרים וחלק ניכר מהמשפחות הקתוליות סירבו להשיב את היתומים והסתירו מהם כל מידע על משפחתם האמיתית". "יצוין", מוסיף יו"ר יד לאחים, "כי חלק מהמשפחות קיבלו מההורים כספים ותכשיטים בשווי עצום, כדי שיסתירו את הילדים, אך מתוך תנאי מפורש שישיבו את הילדים ליהדות. וכאמור, הדבר לא נעשה. עתה, כאשר נושא הכרזת האפיפיור פיוס ה-12 עולה על הפרק יש לזכור כי לאחר השואה, אף יצאה הנחיה ע"י האפיפיור פיוס ה-12, לא להשיב את היתומים ולא לגלות להם את מוצאם". יו"ר יד לאחים אינו בוחל במילים כדי להביע את הזעזוע שחש כל יהודי למשמע הכוונה הנואלת. "דלה העט להביע נכונה את רגשי הצער והאכזבה אשר חשים אותם מבני המשפחות שנותרו בחיים ויודעים כי יתומים מבני משפחותיהם, נותרו במנזרים ובקרב משפחות קתוליות. הצעד המינימלי למען הקדושים אשר נספו בשואה היה צריך להיות השבת ילדיהם לעם היהודי. "למרבה הצער והאכזבה, לא רק שהאפיפיור פיוס ה-12 לא סייע בדבר, אלא אף הפריע לכך! ועל כן, הכרזתו של האפיפיור פיוס ה-12 כ'קדוש', תהיה סטירת לחי לעם היהודי. ופונים אנו בזאת להוד מעלתו, כי ימנע מצעד כה פוגעני בעם היהודי".

יו"ר יד לאחים מנצל את ההזדמנות כדי להביא לתיקונו המשווע של העוול הזועק לשמים בדבר גורלם של יתומי השואה וגילוי זהותם. "יואיל נא האפיפיור בנדיקטוס ה-16, לתקן עיוות נורא זה, ויואיל עתה להכריז כי חובה על כל קתולי אשר בידיו מידע בעניין מוצאם של יתומי השואה לגלות זאת להם, או לנציגים רשמיים של הקהילות היהודיות המקומיות. בכך יוסר כתם מחפיר מהכנסייה הקתולית". באומרו זאת מאזכר יו"ר יד לאחים את פעילותו הנחרצת בעניין כאוב זה שכללה, כזכור, פנייה ישירה אל האפיפיור שאף זכתה לתשובה לפיה האפיפיור יבוא בהמשך בדברים עם יו"ר יד לאחים כדי למצוא את הדרך הנכונה לטיפול בפרשה. "עד כה", מסכם יו"ר יד לאחים, "לא שמענו מכם למרבה הצער והאכזבה".