יו"ר יד לאחים לרבני קהילות באירופה:הוראה של האפיפיור יכולה לחשוף אלפי שמות השמורים במנזרים

30/06/2009

גל נרחב של תגובות ומכתבים נרגשים, בהם שמות ופרטים רבים של יהודים שהוחבאו בבתי משפחות ובמנזרים, זורם אל משרדי יד לאחים מאז היוודע תשובת האפיפיור אל יו"ר יד לאחים, לפיה תישקל בקשתו שהאפיפיור יקרא לגלות לילדי השואה את עברם היהודי * "תשובתכם זכתה להדים כבירים ברחבי העולם היהודי המצפה בכיליון עיניים כי אכן תנקטו צעדים מעשיים", כתב השבוע הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ לראש הנציגות הדיפלומטית של הוותיקן בישראל
שבועות אחדים לאחר פרסום תשובת האפיפיור בנדיקטוס ה-16 ליו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, לפיה ישקול את פרסום הקריאה לגלות את עברם של ילדי השואה שהוחבאו בבתי משפחות נוצריות ובמנזרים – ממשיכים להציף את המשרדים הראשיים של יד לאחים תגובות ומכתבים נרגשים של בני משפחה ומכרים המבקשים לנצל את המומנטום ולהצביע על פרטי ילדי השואה המצויים בידיהם, על מנת שניתן יהיה לאתרם ולהשיבם לצור מחצבתם.

השבוע שיגר יו"ר יד לאחים מכתב תגובה אל הארכיבישוף אנטוניו פרנקו, ראש הנציגות הדיפלומטית של הוותיקן בישראל, בו נאמר: "תשובתכם זו, זכתה להדים כבירים ברחבי העולם היהודי, אשר מצפה בכיליון עיניים כי אכן תנקטו צעדים מעשיים במהרה, על מנת להשיב את ילדי קדושי השואה, למכורתם, לחיק העם היהודי. נודה לך אם תואיל לעדכן אותנו ביישום נכונותכם ועל ההתקדמות בקבלת במידע בעניין כה כאוב, כה אנושי, זה".

בשיחה שקיים יו"ר יד לאחים עם רבני קהילות באירופה שנדרשו לסוגיה הרגישה הסביר הגרש"ב ליפשיץ את מטרת הפעילות המתחדשת בנושא ותיאר את סיכוייה לאשורם. "בתקופת השואה הוחבאו ילדים הן בבתי משפחות נוצריות והן במנזרים. קריאה של האפיפיור לגלות את עברם היהודי – שתהווה ריאקציה לאיסור המקומם שהוציא בשעתו האפיפיור פיוס ה-12 – עשויה ליפול מיידית על אוזניהם הקשובות של נוצרים בכל רחבי אירופה, אך מעבר לכך כמוה כהוראה לכל המנזרים הסרים למשמעתו של האפיפיור. בכל אחד מהמנזרים בצרפת, בפולין, באיטליה ובהולנד, מצוי עד עצם היום הזה רישום מדויק של כל אותם ילדים יהודיים שהוחבאו בהם בתקופת השואה ובהוראת פיוס ה-12 לא הושבו לעם היהודי.

"לפי מיטב ידיעתנו", הטעים הגרש"ב ליפשיץ, "חלק ניכר מאותם ילדים שהופקדו במנזרים, הפכו במרוצת השנים לנזירים ונזירות, רחמנא ליצלן, שנשלחו למדינות נידחות תוך ניצול ציני ומחפיר של עובדת היותם נעדרי כל קרובי משפחה. זו ההזדמנות להגיע לאותם יהודים וילדיהם שברובם המכריע אינם יודעים דבר אודות יהדותם ולהשיבם אל אביהם שבשמים".

כזכור, למאמצי האיתור וההצלה הצטרף בעת האחרונה מרכז רבני אירופה אשר אף שיגר שליח מיוחד מטעמו לאיטליה כדי לתאם ולרכז את הפעילות בקרב הגורמים הרלוונטיים. יו"ר יד לאחים אף קרא לניצולי השואה להירתם למאמצים באומרו, "אם ההשגחה העליונה הביאה להצלתם של יהודים אלו מעמק הבכא ומשאול תחתית, מוגשת לפתחם הזכות הקדושה להביא להצלתם של יהודים נוספים החיים עמנו מבלי שיידעו דבר אודות שייכים לעם היהודי. חרף השנים הרבות שחלפו ולמרות הקושי הכרוך באיתורם בעת הזאת, לכול ידועים דברי חז"ל כי 'כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא'. ואם בנפש אחת הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה כשבנפשות רבות עסקינן".