להיקהל ולעמוד על נפשנו

"קרה כאן דבר חמור ביותר שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום". במילים אלו פתח יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, ישיבה מיוחדת שלא מן המניין, של ראשי האגף למאבק במיסיון ביד לאחים, לנוכח פסיקה תקדימית וחמורה מאין כמותה של בית המשפט המחוזי בחיפה.

תחילתה של הפרשה במידע בדוק שהגיע ליד לאחים והצביע, פעם אחר פעם במרוצת שלוש השנים האחרונות, על שורת אירועים שהתנהלו במרכז ואשר במהלכם, תוך כדי האירועים במקום עצמו, הוטבלו יהודים לנצרות.

המידע המדויק והמצמרר זעזע את אמות הסיפים של היהדות החרדית. כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א רתם למאבק את כל עדתו ובשלב מסוים אף הורה להעביר אירוע גדול ומרכזי שנועד להיות במרכז הקונגרסים, זמן קצר לפני קיומו המתוכנן, לעיר תל אביב, על כל המשתמע מכך.

בתווך, נקט יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, בכל האמצעים הלגיטימיים העומדים לרשותו על מנת להביא לכך שהנהלת מרכז הקונגרסים תפסיק את ההתקשרות עם המיסיונרים, משיקולים עסקיים. המאבק כולו לווה בנאמנות על-ידי הרב אריה בליטנטל, נציג יהדות התורה, אשר פעל מכוחם והשראתם של רבני העיר, הגרש"י כהן והגר"ש שלוש.

בשנה האחרונה לא חודש חוזה השכירות בין מרכז הקונגרסים לבין המיסיונרים ואלו עתרו לבית המשפט. לפני כחצי שנה, הורה השופט ברלינר, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, על צירופו של היועץ המשפטי לממשלה כמשיב לעתירה.

יו"ר יד לאחים, מיהר בתגובה לשגר מכתב ארוך ומנומק ליועץ המשפטי, מני מזוז, בו פירט בפניו את ההשלכות החמורות של מתן יד חופשית לאנשי עדי ה' שזה מכבר הוכרו, אף על-ידי ועדות ממשלתיות בחו"ל שחקרו כתות רבות והגיעו למסקנה כי מדוברת בכת מסוכנת, הרסנית ומפוקפקת. בישראל, אף התריע פרופ' דן מיכאלי, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, מפני סכנותיה של הכת.

למרבה התדהמה, שיגר היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת ארוכה בת 22 עמודים, בה הוא קובע כי סגירת שערי מרכז הקונגרסים בפני המיסיונרים, "פסולה משום אפליה". לבית המשפט לא נותר אפוא אלא לאמץ את דברי העומד בראש מערכת התביעה הכללית בישראל בשתי ידיים ולקבוע כי מכאן ואילך יותרו המיסיונרים לבוא בשערי מרכז הקונגרסים על כל המשתמע מכך.

בישיבה, שהתקיימה בתחילת השבוע, אמר יו"ר יד לאחים: "בית המשפט העניק גושפנקא ולגיטימציה להטבלה פומבית של מאות יהודים לנצרות. לא נוכל לעבור על פסיקה כזאת לסדר היום".

בהתייחסו לגוף דברי היועץ המשפטי לממשלה בדבר אפליה כביכול, התקומם הגרש"ב ליפשיץ: "וכי ניתן בכלל לשוות את המילה אפליה לנוכח סגירת שערים בפני אנשים שהטבילו בפועל מאות ידיהם יהודים לנצרות, ומבקשים לחזור על כך, תוך כדי שהם מנהלים אישית מלחמה נגד העם היהודי וכל הקדוש לו?! כיצד היה מגיב היועץ המשפטי לממשלה אילו היו אנשי החמאס או גדודי חללי אל-אקסה עותרים לנוכח סגירת השערים בפניהם, בכל מקום ציבורי שהוא? האם גם אז היה היועץ קובע כי זוהי אפליה פסולה ובית המשפט היה סומך ידו על דבריו?", תמה יו"ר יד לאחים.

מיד לאחים נמסר השבוע כי בימים אלו שוקד צוות מתוגבר של עורכי דין, בהם מהמשפטנים הבכירים בארץ, על הגשת עתירה לבג"ץ בדרישה להפוך על פיה את הפסיקה האומללה.

במקביל מתחדשת במלוא עוזה הקריאה הבלתי מתפשרת לחברי הכנסת החרדים: " הגיעו מים עד נפש! צאו למאבק על חקיקת חוק המיסיון!". אל הקריאה עליה חתומים רבני הקהילות היהודיות, צירף יד לאחים, מלבד נוסח החוק המוצע, את הפריסה המלאה של כל סניפי המיסיון הפועלים בישראל ולצדה סטטיסטיקה מדויקת של היהודים שהוטבלו לנצרות על-ידי כתות המיסיון ואנשיה. "התירו את השמד בארץ ישראל ואנו לא נשקוט", סיכם יו"ר יד לאחים.