מאמר המערכת של 'הארץ' בהסתה נגד יד לאחים

בעקבות כתבה נרחבת המקוננת על גורלם המר של מיסיונרים שזהותם השקרית נחשפה בידי פעילי יד לאחים – יצא  'העיתון לאנשים חושבים' מגדרו וקבע במאמר מערכת מתלהם כי "כל שיתוף פעולה עם יד לאחים מהווה, למעשה, רדיפה של אזרחים" * יו"ר יד לאחים הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ: "שנאת הדת העבירה את מערכת 'הארץ' על דעתה תוך קיפול הדגל המרכזי שלה – שלטון החוק ועידוד מחפיר של מפרי החוק  שאינם אלא מיסיונרים העושים הכול על מנת להעביר יהודים על דתם" 

"הארגון החרדי יד לאחים מאתר 'יהודים משיחיים', אוסף עליהם מידע ומעביר אותו למשרד הפנים. אנשי המשרד מזמנים אותם לבירור והופכים את חייהם לגיהינום ביורוקרטי". זהו חלק מפתיח של כתבה מרכזית ב'עיתון לאנשים שחושבים' היוצאת בשצף קצף נגד תופעה שכנגדה החליט העיתון להתקומם: פקידים במשרד הפנים מקבלים מידע מיד לאחים על המתחזים ליהודים וכתוצאה מכך אינם מאפשרים להם אשרות עלייה או אזרחות ישראלית. הכתבה מתארת ברגשנות מצטדקת את סיפורם הנוגע כביכול ללב של מיסיונרים לכל דבר שנתפסו במערומיהם ונשללה מהם האזרחות, לנוכח חשיפת יד לאחים. למרבה האבסורד, במקום ש'העיתון לאנשים חושבים' יעלה על נס את העובדה שיש ארגון חרדי החושף את מזייפי המסמכים, בוחר העיתון לשמש להם במה ולתקוף את הארגון. כאילו לא די בכך, ארבעה ימים לאחר פרסום הכתבה, בשבוע שחלף, יצא 'הארץ' מגדרו במאמר מערכת תחת הכותרת "רדיפה בחסות הממסד". "שיטת ההתנכלות ופעולות הרדיפה, שנוקט הארגון החרדי יד לאחים כנגד אזרחים תמימים ושומרי חוק בישראל, חורגות מגבולות הפעילות הלגיטימית של גוף אזרחי ומצטיירות כהפקרות", נאמר במאמר.   "על הממשלה", קורא המאמר, "לקרוא את פקידיה לסדר מיד ולהבהיר לשר הפנים כי משרדו אינו ממונה על טוהר הגזע היהודי על פי הנוסח החרדי הקנאי, וכי כל שיתוף פעולה עם יד לאחים מהווה, למעשה, רדיפה של אזרחים".

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, הגיב בחריפות למאמר המקוממסיונרים בפעולת שמדם ולכתבה שקדמה לו בקובעו כי "שנאת הדת העבירה את מערכת 'הארץ' על דעתה תוך קיפול הדגל המרכזי שלה שלטון החוק ועידוד מחפיר של מפרי החוק. קל מאוד לשער כיצד היה מתייחס 'הארץ' למי שמוסר מידע אודות כל מפר חוק אחר. הדברים מקוממים שבעתיים שעה שמפרי החוק אינם אלא מיסיונרים העושים כל אשר לאל ידם להעביר יהודים על דתם. ראו עד לאיזו דיוטה תחתונה הגיע עיתון הארץ ביוצאו להגנתם של מיסיונרים אלו".בהתייחסו לעצם ההיתממות המיסיונרית, אומר הגרש"ב ליפשיץ, מיניה וביה, כי "הבעייתיות החוקית נמצאת דווקא במצגי שווא המוצגים על ידי המיסיונרים כאשר מביאים הם מסמכים מזויפים ומשתמשים בבדיות על מנת לקבל מעמד של יהודים. חובתו של כל אזרח שומר חוק היא לחשוף עוברי עבירה ומסייעים לעוברי עבירה. בכך ממלא יד לאחים חובה אזרחית חוקית ממדרגה ראשונה בהמציאו לרשויות המדינה חומר המוכיח את הזיופים, בדיות וכיוצא בהם הקשורים במיסיונרים רבים הרוצים לקבל אזרחות בתואנות שווא". הכתבה הנרחבת בהארץ (עליה חתום יובל אזולאי) מתארת בין השאר, כיצד בעקבות מודעות שהתפרסמו על ידי יד לאחים באשדוד, בעברית, ברוסית ובצרפתית, הפסיקו המוני תושבים לקנות במאפיה של המיסיונרית פ. קומפורטי. "מה ניתן ללמוד מכך?", הטעים השבוע הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, "כי קיים קונסנזוס רחב, החוצה יהודים עולים וותיקים, ממזרח וממערב גם יחד, כנגד המיסיון. כל הציבור הזה הפסיק לקנות במקום, לא בגלל שהתפרסם על מפגע בריאותי כלשהו! הסיבה היחידה לדעתם היא: התנגדות למיסיונרים ולקשורים עימהם". יו"ר יד לאחים אף מתייחס לעצם המתקפה על פקידי יד לאחים: "חובתה של כל רשות ממשלתית להידרש למידע המועבר אליה ואשר עניינו, עבירה על החוק. הרשות צריכה לבדוק עניינית אם אכן נעברה עבירה, ואם כן, להביא למיצוי הדין עם עוברי העבירה. וממילא, פקידי משרד הפנים עושים מלאכתם נאמנה בהתייחסם למידע המועבר אליהם על ידי יד לאחים. אדרבה, עיתון 'הארץ' בדבריו יכול לשבש ולחבל בעבודתם החוקית של עובדי ממשלה על כל המשמעות הפלילית שבדבר". במחלקה המשפטית של יד לאחים הסבו את השבוע את תשומת הלב לכך ש"מאמר המערכת של 'הארץ' הצמיד ליד לאחים ולפעיליו את הכינויים הפוגעניים הבאים: התנכלות, פעולות רדיפה, חריגה מגבולות פעילות לגיטימית, בריונות, ארגון אלים ועוד. בכך פגע העיתון פגיעה חמורה בשמו הטוב של הארגון ופעיליו". בימים אלו שוקדת אפוא המחלקה על הגשת תלונה בגין פגיעה זו על כל המשתמע מכך.