מנכ"ל משרד החינוך: אין ספק שפוחת והולך הדור הקשור ליהדות

מכתב לשר החינוך גדעון סער

שרשרת האירועים שזעזעה את הארץ לאחרונה, בקצב יומיומי וחסר תקדים, שהמכנה המשותף לכולם כרוך באלימות קשה וברוטלית שבמרכזה חיכוך מסוכן ופרובלמטי בין יהודים לערבים, מחייבת סדר יום חינוכי חדש במדינה, ערב פתיחת שנת הלימודים החדשה, תוך הצבת ערכי היהדות בראש סולם העדיפויות. כך קובע יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ במכתב נוקב, ארוך ומפורט ששיגר לאחרונה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר החינוך גדעון סער.

"פעילי יד לאחים", כותב הגרש"ב ליפשיץ, לאחר פירוט קצר של תחלואי הנוער בעת האחרונה, "נפגשים עם בני נוער מכל הגילאים ומכל שכבות האוכלוסייה של הציבור הרחב. כשמפנים אל מרבית בני הנוער שאלה בנוסח: מה תוכנו של העם היהודי או כאשר הם מתבקשים להגות במלואו את הפסוק: 'שמע ישראל', למרבה הצער, התשובות ברובן שליליות.

"אין מנוס מקביעה נחרצת כי השורש לבורות מדהימה זו המביאה לידי התנכרות לכל זיק של יהדות, נעוץ בבעיה יסודית של החינוך בישראל. הידרדרות חמורה זו – שהשלכותיה מקבלות את ביטויין גם במעשי פשע ואלימות – הולמת את קביעת חכמינו ז"ל (מגילה טז) על עם ישראל: 'כשהם יורדין – יורדין עד עפר. כשהם עולין – עולין עד לכוכבים'. בפני יהודי, על פי קביעה זו של חז"ל, ניצבות שתי ברירות: להיות יהודי או לאבד צלם אנוש. לא יתכן מצב ביניים. התנאי לכך שיהודי יימנה עם קטגוריית ה'עולים', ולא חלילה עם ה'יורדים', כרוך אפוא בהיותו יהודי ולא, כביכול, אדם ככל הגויים.

"במרוצת השנים", קובע יו"ר יד לאחים, "מערכת החינוך ומשרד החינוך וממשלות ישראל הפכו אחראים לכך שהחינוך כיום מנותק מכל רוח יהודית ונשמה יהודית. הדוגמא והמודל שמקבלים כל נער ונערה ממוריהם עד לעומדים בראש הפירמידה הציבורית והפוליטית – נטולי כל זיק של תוכן יהודי בכל צורה שהיא". המכתב הצביע על תכנית מעשית להצבת האמונה היהודית בראש סדר יומה של כיתה בישראל, שהשלב הראשון שלה יהיה קריאת 'שמע ישראל' עם פתיחת יום הלימודים.

ביום שני השבוע שיגר מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, את תשובתו ליו"ר יד לאחים, בציינו כי "שר החינוך העביר לטיפולי מכתבך". "אין ספק", מודה מנכ"ל משרד החינוך, שפוחת והולך הדור הקשור ליהדות, משרד החינוך מתכוון לחזק נושאים אלה החל משנת הלימודים תש"ע, בפרטו את התכניות הספציפיות ובהביעו תקווה: כי תוכניות אלה תשגנה את מטרתן לחיזוק הערכים במערכת החינוך שלנו".

יו"ר יד לאחים הטעים כי ברור לכול כי תוספת משמעותית של מאות שעות חינוך יהודי יתרמו שבעתיים מאשר תגבור מערך השוטרים.

בתוך כך, קרא יו"ר יד לאחים לציבור התורני כולו להתנער מאדישותו. בהתייחסו לאסונות הכבדים שנגרמים כתוצאה ממקרים קשים שקשה להרחיב עליהם את הדיבור ציטט את הדברים המבהילים המופיעים בתנא דבי אליהו (פי"א אות ב'): "כל מי שספק בידו למחות ולא מוחה, להחזיר את ישראל למוטב ואינו מחזיר – כל הדמים הנשפכין בישראל אינן אלא על ידו שנאמר 'ודמו מידך אבקש', לפי שכל ישראל ערבין זה לזה".

"איש אינו יכול לעצום עיניים ולומר: המקרים הקשים הללו מתרחשים אי שם, בכפרים ערביים, לא במחוזותינו. אסור לנו לעמוד מנגד. בעוד הכוחות המקצועיים עושים את שלהם ועסוקים בהצלה ופדיון שבויים, על האברכים בני התורה לחלץ מותניים ולצאת לפעילות הסברה בקרב העם שבשדות. זו העת לצאת לביקורי בית והסברה, שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו".