משרד התיירות מפיץ חומר הסברה בשיתוף ארגונים מיסיונריים

שגרירות ישראל בנורבגיה מפיצה בימים אלו חוברות הסברה בשפה האנגלית המופיעות בחסות משותפת של ארגונים מיסיונריים בראשות הארגון הנודע זה מכבר לשמצה,  Bible Society in Israel ('החברה לכתבי הקודש') וכן U.C.C.I (אגודה שבה חברים ארגונים מיסיונריים רבים).

לארגון הפעילים יד לאחים, הגיעו פניות מיהודים הגרים בנורבגיה, אשר נחרדו לראות את חוברות ההסברה המופיעות בשיתוף ארגונים מיסיונרים וגופים רשמיים במדינת ישראל. "בעוד אנו נאבקים בשארית כוחותינו על זהותנו היהודית, מקבלים המיסיונרים הרוצים להטמיע את היהודים בתככי האוכלוסייה הנוצרית, חיזוק ממשרד התיירות", אמרו אנשי הקהילה היהודית בנורבגיה.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, שיגר עותק מהחוברות המקוממות לשר התיירות, יצחק אהרונוביץ, אליו צירף מכתב חריף ביותר בו מופיע פירוט מלא של כל הארגונים והכתות המיסיונריות המופיעות בחוברות.

במכתבו לשר התיירות כותב הגרש"ב ליפשיץ: "אין ספק כי משרד התיירות אינו צריך להיות שותף וכלי שרת בידי אויבי עמנו המיסיונרים הרוצים לכלות שארית וזכר מעם ישראל חלילה". יו"ר יד לאחים פונה אל השר בבקשה להעביר לאלתר הנחיה להפסקת ההתקשרות עם גופים מפוקפקים אלו. פנייה דומה הועברה מאת יו"ר יד לאחים לשרת החוץ לבני.

במקביל, כצעד מנע, עומד לפרסם יד לאחים בימים אלו מודעות ישירות בעיתונות הנוצרית הרואה אור בנורבגיה בו נקראים כל אלו הקוראים לעצמם "ידידי ישראל" להניח לעם היהודי ולסבלותיו ולא להוסיף שבר על צרותיו ומכאוביו בניסיונות הדחה לנצרות.