ניצולות מכפרים ערביים וילדיהן התקבלו בהתרגשות בבית מרן הגר"ע יוסף

הבית ברחוב הקבלן 45 בשכונת הר נוף בירושלים, ביתו של נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגר"ע יוסף, ידע מעמדים רבים ומרגשים אבל בערבו של יום רביעי שעבר התרחש בין כתליו אירוע יוצא דופן שעד כה לא חוו בני הבית והבאים הרבים בשעריו. הן הגיעו בשלושה אוטובוסים. כמאה נשים יהודיות וצנועות, וילדיהן הרכים כשכיפות לראשיהם, וציציות מתבדרות משולי מכנסיהם. בחודשים האחרונים ניצלו נשים וילדים אלו משורה של כפרים ערביים בפעולות חילוץ על ידי ארגון הפעילים יד לאחים.

אור לראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, התקבצו הניצולות וילדיהן, יחד עם אלו שניצחו בפועל על מסכת פדיון השבויים האישית של כל אם וכל ילד, ראשי ופעילי ארגון הפעילים יד לאחים, בראשות הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ.
תחילה הגיעו הניצולות והילדים לתפילה בקבר רחל אמנו בפאתי בית לחם. מפאת היום הגדול, ערב ראש חודש אלול, ולנוכח הכנסת ספר תורה במקום לזכות החייל החטוף גלעד שליט, פקדו באותה עת אלפים רבים את מקום הציון והכניסה הוגבלה. רבים מהנוהרים למקום מכל חלקי הארץ נאלצו לשוב כלעומת שבאו לנוכח המגבלות שהטיל צה"ל בכניסה לאתר. האוטובוסים של ניצולות יד לאחים, שדבר בואם סוכם מבעוד מועד עם מפקדי הגזרה, הורשו להיכנס כשלחיילים המאבטחים את המקום הקדוש ניתנה הנחיה שלא להגביל בזמן את תפילת האמהות הניצולות והילדים הניצולים.

זמן רב התקשו הנשים לעזוב את המקום, כשהן מעתירות בתפילה בפני 'אמא רחל'. התפילה המרגשת הגיעה לשיאה כשהס הושלך בקהל ומהמיקרופון נשמעו קולותיהם של שלושה אחים, בניה של הניצולה נ' מנצרת עילית, לתפילה מיוחדת לשחרור שלוש אחיותיהן הכלואות בבית הסב הערבי בשכונת אל-עטטרה שבבית להיא בעזה, לאחר שאביהן הערבי נהרג במבצע 'עופרת יצוקה' ובחסות סירובו העיקש של הסב לשחררן לידי האם היהודייה.
שלושת האחים, המתחנכים כיום במוסדות חינוך תורניים מובהקים, קראו עם הקהל כולו את תפילת "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה", מילה במילה, כשכל האמהות קוראות אחריהם בבכיות קורעות לב.
לאחר מכן הגיעו האוטובוסים אל בית מרן הגר"ע יוסף. בית המדרש השוכן בבית הראשל"צ התמלא באחת מפה לפה, כשאת כל עבריו גודשים האמהות והילדים המלווים בידי העובדות הסוציאליות המלוות אותן בקביעות מטעם יד לאחים ובראש ניצבים יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, והרב ישראל ליפשיץ מראשי הארגון, מנכ"ל יד לאחים, הרב יוסף גנץ, את פני הילדים קיבלו יו"ר ש"ס, שר הפנים הרב אלי ישי ושר השיכון הרב אריאל אטיאס, שהמתינו מבעוד מועד לבואם.

עם כניסת מרן הגר"ע יוסף לבית המדרש, קמו כולם בהדרת כבוד. הראשל"צ הביט בפני האורחים והאזין בהתרגשות לדברי ההסבר של יו"ר יד לאחים, הגרש"ב ליפשיץ, שפתח בדברי הקדמה קצרים והציג את המכנה המשותף של כל הנוכחות וילדיהן בהיותם ניצולים שיצאו בחודשים האחרונים מעמק הבכא, מלב כפרים ערבים עוינים. כיום עושים המה את צעדיהם המתקדמים בעולמה של תורה ויהדות, תחת כנפי השכינה.

"נשים צדקניות", פתח מרן הגר"ע יוסף בדבריו בקול נרגש, "זכיתן להיות בנות של אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, בנות אמותינו הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה. אתן גיבורות", קרא לעברן ברגש. את דבריו הקדיש הגר"ע יוסף לחשיבות הצעד הגדול שעשו בכך שילדיהן מתחנכים כיום במוסדות תורניים, בדרך ישראל סבא. דבריו הלבביים תובלו בנימה אישית כשבירך את האמהות הניצולות כי "גם עתה, למרות שאתן מקבלות את שבת המלכה בביתכן, לבדכן, עם ילדיכם הצדיקים, דעו לכן כי מלאכי השרת המלווים כל יהודי בצאתו מבית הכנסת בליל שבת, באים גם לבתיכן ומרעיפים עליכן ועל כל אשר לכן שפע של ברכה, פרנסה טובה, נחת, אושר ועושר".

שלשה אוטובוסים של הניצולות וילדיהן ברח' הקבלן ליד ביתו של מרן

מיד עם תום דבריו, ניגשו כל אחד מהילדים להתברך אישית מפי מרן הגר"ע יוסף ולקבל מידו סידור תפילה 'יחווה דעת' עם הקדשה בחתימת ידו. את כל אחד מהילדים בירך הגר"ע יוסף בחום, במילים: "תגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים", ואגב כך טפח בידו על לחייו כמנהגו, שוב ושוב. רגע עוצמתי במיוחד היה עת ניגש אל הגר"ע יוסף ילד שבערב זה מלאו לו שלוש שנים ועתה נישא הוא בידי פעיל לא לפני שיו"ר יד לאחים גזר את שערו לקראת חינוכו בפיאות. שעה קלה לאחר מכן, כשוך ההמולה, נראה הילד החינני, כשפיאות ארוכות ומסולסלות בשני צדעיו, לא לפני שסופר כהלכה בידי אחד הפעילים.

משתם התור הארוך של הילדים והראשל"צ התרומם ממקום מושבו כדי לצאת למתחם המגורים במעונו, כמו קשה הייתה עליו הפרידה מהאודים המוצלים שהוצאו אך זה מכבר כיקרים מזולל. בעודו ניצב על רגליו, בירך הגר"ע יוסף את האמהות הנרגשות, "תהיו ברוכים מאת ה'", השתהה מעט ושוב נשא קולו באומרו, "ימלא ה' כל משאלות לבכן לטובה", ושוב איחל, "שלא תדעו צער ולא מכאוב" והנשים קראו בהמיית התרגשות, "אמן".

עם היכנסו לחדרו, בעוד ראשי יד לאחים ושרי תנועת ש"ס נקראים אליו, העתיר מרן הגר"ע יוסף על יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, שלל ברכות תוך כדי גילויי חיבה והערכה עזים. באומרו זאת קרא לשרי ש"ס לעמוד לימין יד לאחים ולקדם את המטרות הנשגבות שלהן הם קוראים כל העת ובראשן תיקון חוק המיסיון ועוד. שעה ארוכה ניכרו על פניו הקורנות אותו המפגש עם הניצולות וילדיהן, שעד זה לא מכבר גדלו והתחנכו כערביים לכל דבר ועתה כל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה' המה.

יו"ר ש"ס, שר הפנים הרב אלי ישי, אמר בעקבות המעמד המיוחד: "לפעילות הענפה של פדיון שבויים עליה אמונים אנשי יד לאחים התוודעתי עד כה במסגרת דיווחים שוטפים ופניות שאנו מקבלים מאת יו"ר הארגון החשוב, רבי שלום דב ליפשיץ. אולם הערב הזה, צמרמורת עברה בי כשראיתי את הפנים שמאחורי השמות והסיפורים הרבים. ההתרגשות הזו הייתה גם מנת חלקו של מרן המקדיש את כל חייו למען חינוך יהודי לכל ילד יהודי ומה רבה היא שמחתו לראות ילדים יהודים שלכאורה אבד עליהם הכלח ועתה הם גדלים ומתחנכים כיהודים נאמנים לתפארת".

קבלת פנים. מרן הגר"ע יוסף, הגרש"ב ליפשיץ, שר הפנים אלי ישי, שר השיכון אריאל אטיאס במעמד המרגש

 

פיאות. הגרש"ב ליפשיץ בחאלקה לילד ניצול שאמו יהודייה ואביו ערבי

 

במקום מבטחים. ילד החאלקה בדירת המסתור

 

 

שומע תפילה. מרן הגר"ע יוסף מעניק לילדים הניצולים סידור 'יחווה דעת' עם הקדשה אישית