נתונים חדשים של מנהל האוכלוסין מעידים: גל של התאסלמות

24/07/2006

 

 מנתוני מינהל האוכלוסין במשרד הפנים עולה כי שנת 2006 תהיה שנת שיא בהתאסלמות יהודים בישראל. בשנים האחרונות עמד מספר המתאסלמים על כ-35 איש בשנה, ואולם השנה צפוי מספרם להגיע ליותר מ-70.

על פי הנתונים שפורסמו, בימים האחרונים ב"עיתון של המדינה", ב-2004 התאסלמו 27 איש, ובשנת 2005 – 33. אבל המגמה הזאת השתנתה השנה, ומנתוני משרד הפנים עולה כי במחצית הראשונה בלבד של 2006 התאסלמו 42 איש, ומספר דומה צפוי להירשם גם בהמשך השנה. הנתונים מצביעים על כך שמרבית המתאסלמים הן נשים יהודיות שהתאסלמו בעקבות נישואיהן למוסלמים.

בידיעה שפורסמה על כך ב'ידיעות' צוין כי "הליך ההתאסלמות נעשה בבית הדין השרעי – הפועל לפי חוקי האיסלאם" וכי בניגוד להליך ההתגיירות, הנמשך חודשים ארוכים ולעתים שנים, כדי להתאסלם, אין צורך בתהליכים מורכבים אלא אך ורק להצהיר בבית הדין השרעי על כוונות המבקש.

יו"ר ארגון הפעילים יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, התייחס השבוע לידיעה בחומרה רבה באומרו כי "הנתונים הללו ידועים לנו היטב והם מהווים כאלף עדים על אבדן הערכים הפוקד את האוכלוסייה בישראל, כתוצאה מהעדר חינוך יהודי בסיסי".

 הנתונים כפי שהתפרסמו ב"ידיעות אחרונות"

הגרש"ב ליפשיץ מתח קו ישיר בין נתונים אלו לבין המידע ההולך ונערם ביד לאחים אודות בתי ספר משותפים ליהודים וערבים, דוגמת בית הספר הדו-לשוני הגדול, הפועל בשכונת פת בירושלים, ואשר כנגדו, ריכז, כזכור ארגון הפעילים יד לאחים פעילות מחאה נמרצת. מהמידע עולה כי בתי ספר אלו הם אחד הגורמים להתאסלמות של יהודיות.

ביד לאחים אמרו השבוע כי החשש העולה מכל הנתונים הוא שמדינת ישראל תהפוך בטווח הקרוב למרכז לנשואי תערובת. "רק מיעוט אלו שמצויות בקשרים עם מוסלמים, אכן הולכות להתאסלם", הזכירו השבוע ביד לאחים. "ומכאן שהבעיה היא כפולה ומכופלת. הנתונים שבידינו מצביעים על כך שמדובר במאות בשנה". עוד נודע כי גם במערכת הביטחון מתייחסים לתופעה בדאגה ניכרת.

התופעה המדאיגה של קשירת קשר בין מוסלמים ליהודיות, על ידי הפועלים הערבים העובדים בבניין בחנויות, בבתי מלון, במפעלים וחלקם אף מתגורר בתוך אוכלוסיה יהודית, בדירות שכורות מיהודים – מדירה שינה מעיניהם של פעילי יד לאחים. לנוכח התופעה המזעזעת, ננקט בימים האחרונים מיזם מיוחד ומשותף בין יד לאחים לבין רבני הערים. במסגרת המיזם, משגיחי הכשרות הפועלים בריכוזים החרדיים, שבהן מועסקים פועלים ערבים, הונחו לפקוח עין ולוודא שלא ייצא שום מכשול כתוצאה מהעסקתם של פועלים אלו. כרוז מיוחד שעליו חתומים גדולי הרבנים וראשי ועדי הכשרות הופץ בימים האחרונים בקרב משגיחי הכשרות.

הפעילות בנושא היא לנוכח הניסיון המר שנצבר ואשר הוכיח כי העסקת ערבים בחנויות הצמיחה נזקים רוחניים כבדים מנשוא. ביד לאחים סירבו השבוע למסור פרטים נרחבים בנושא אולם אישרו את העובדה שלפיה בכמה מהריכוזים החרדים, בנוסף למשגיחי הכשרות, מונו פקחים מיוחדים שאחראים על שמירת צעדיהם של הפועלים בני המיעוטים.

ביד לאחים מזכירים כי האחריות בנושא חמור זה, חלה, בראש ובראשונה, על המעסיקים היהודיםועל משכירי הדירות לערבים. "למרות תמונת המצב החמורה", הדגישו השבוע ביד לאחים, "יש תקווה והפעולות הרבות מוכיחות כי ניתן להוציא יקר מזולל, גם במקרים שנראים אבודים לכאורה".

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את כתובת המייל