סגירת מעגל בכפר הערבי אעבלין

סיפור הצלה מיוחד שפעילי יד לאחים עמלים על השלמתו בימים אלו, הביא לסגירת מעגל מדהימה. גם הפעילים הרגילים בפעולות חילוץ, שיקום והצלה, לא הסתירו את כאבם לנוכח נפתולי החיים שנחשפו לנגד עיניהם, בצורה מוחשית ומזעזעת.

היה זה במהלך טיפול מורכב ורגיש להצלת אם יהודייה שסבלה מאלימות קשה בכפר ערבי באצבע הגליל, תוך כדי דאגה מלאה לכל מחסורה, כאשר התגלה כי סאלח, הבעל הערבי, אינו אלא נכד לסבתא יהודייה. תוך כדי נבירה בניירת גילו היועצים המשפטיים של יד לאחים כי סבתו היהודייה של סאלח נישאה לפני שנים לערבי ובנה, שגדל כערבי לכל דבר, התחתן עם ערבייה, הלא היא אמו של סאלח. כך שהוא עצמו ערבי לכל דבר.

לאחר שהצליחו להשיב את האם היהודייה לבית הוריה, עמלו ביד לאחים על כך שבנה התינוק יופקד בידיה בלבד, כשלנגד עיניהם גורלה הנורא של הסבתא.

"שוו בנפשכם", אמר יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, בהתייחסו למקרה הסבוך, "כמה ילדים כאלו מתגוללים בכפרים ערביים, חלקם הפכו במרוצת הדורות לערבים לכל דבר, חלקם יהודיים שאינם יודעים על כך".