ערב ראש השנה תש"ע: 80 אלף ילדים לא יהודים בבתי הספר הממלכתיים

18/09/2009

בימים האחרונים החליטה הסוכנות היהודית לגנוז קמפיין מושקע נגד ההתבוללות בשל התנגדות נחרצת של הרפורמים. הקמפיין המתוכנן כלל מיצג שבמרכזו מודעות שמתנוססות על עצים ברחובות הערים ובראשן הכותרת "אבד יהודי" (באופן זהה לחלוטין לקמפיין של ארגון הפעילים יד לאחים לפני חודשים אחדים). הקמפיין קרא ליהודים לעלות ארצה כדי שלא תאבד זהותם היהודית.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, התייחס לקמפיין ולגניזתו באומרו כי "מבלי להתייחס להשפעה ההרסנית של הרפורמים עד כדי גניזת מסע הסברה לגיטימי, מי שקורא לצעירים יהודיים לעלות ארצה, חייב לדאוג לכך שכאן תהיה ערובה לעתידם היהודי".

באסיפה מיוחדת שכונסה בארגון הפעילים יד לאחים ערב פרוש שנת תש"ע הוטל זרקור לעבר שיא חדש ועגום בהתבוללות בישראל. מלבד הערבים שמספרם נאמד ב-20 אחוז מכלל האזרחים, עוד חצי מיליון מקרב העולים מחבר העמים מזוהים רשמית כלא יהודים. התוצאה של נתונים אלו מוצאת את ביטויה המחריד בלא פחות מ-80 אלף ילדים לא יהודים הלומדים וגדלים בבתי הספר הממלכתיים בישראל בהרמוניה עם ילדים יהודיים. לאלו יש להוסיף את מאות הנשים היהודיות שבכפרים הערביים; אלפי היהודים נתונים בכתות מיסיונריות הפועלות ברחבי הארץ באין מפריע ובחסות החוק הפרוץ; המיסיונרים פועלים בקרב עולי חבר העמים ואף מפעילים שני ערוצי תקשורת שמיועדים אך להם.
"בעבר הרחוק", אומר הגרש"ב ליפשיץ באירוניה, "כשסכנת ההתבוללות ריחפה, היו שולחים צעיר לארץ ישראל בתקווה שבה יגדל ויחיה כיהודי. כיום הזה, המצב שונה לחלוטין וחובה לשנותו מן הקצה אל הקצה. לא יתכן שבישראל לא יהיה מינימום של חינוך יהודי שנועד לחשל את הצעירים ולהדריכם למסורת יהודית בדרך ישראל סבא".

ביד לאחים יוצאים בימים אלו למערך חדש של פעולת הסברה באמצעות ביקורי בית של זוגות שיתריעו מפני סכנת הטמיעה האורבת לכל אוכלוסייה ויצביעו על סכנות המיסיון. הזוגות יחולקו לצוותים שיפעלו באמצעות סניפי יד לאחים הפזורים ברחבי הארץ, במטרה להאיר את עיני העם.
"זו השעה להתגייס לטובת פעילות ההסברה וההצלה של יד לאחים, להוציא יקר מזולל ולהציל את ארץ ישראל ויושביה", סיכם הגרש"ב ליפשיץ. "אם בכל יום יש 7 פניות למוקד ההצלה של יד לאחים של 7 אחמד בן שרה ואמו הזועקות להצלה – כיצד ניתן לעמוד מנגד?!", קרא.