רבים העבירו שמות לתפילה של יד לאחים בציון הרה"ק מרימניץ במאנסי

אלפי יהודים מכל העולם העבירו את שמותיהם לתפילה מיוחדת שערכו שלוחי יד לאחים ביום רביעי שעבר, כ"ד בתשרי בארה"ב בציונו של פועל הישועות הרה"ק רבי חיים זנוויל אברמוביץ – האדמ"ור מריבניץ זצוק"ל.

אנשי סניף יד לאחים בניו-יורק שערכו את מעמד התפילה אומרים: "ביום ההילולא של הצדיק הידוע כפועל ישועות בקרב הארץ, עלו תלמידי חכמים לציונו הק' בבית החיים במאנסי לשפוך שיח ולהתפלל לדבר ישועה ורחמים לישועת הכלל והפרט, והזכירו את שמות התורמים למצוות פדיון שבויים להיוושע בכל מילי דמיטב".

בארגון שבו והזכירו גם את הקשר המיוחד שהיה בין האדמו"ר זצוק"ל לבין יד לאחים בשנים בהן התגורר בארץ הקודש. כך למשל, לפני 46 שנים השתתף האדמו"ר בחנוכת בית המדרש 'יד לאחים' של החסידות בעיר מגדל העמק, שכלל גם הכנסת ספר תורה לבית המדרש.

"אנו עורכים מעמדי תפילות רבים עבור התורמים שלנו במקומות הקדושים, והתפילות שנערכו גם בציונו של האדמו"ר מריבניץ היה נדבך משמעותי ומיוחד בהכרת הטוב שלנו לכלל השותפים למצוות פדיון שבויים".

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את כתובת המייל