שלב נוסף במאבק יד לאחים: 'העדה החרדית' הסירה את הכשרות ממוצרי הרדוף

נקודת מפנה במאבק עיקש של ארגון הפעילים יד לאחים: ועד הכשרות של העדה החרדית הודיע השבוע על הסרת הכשרות משורה של מוצרי 'הרדוף' המשווקים בידי חברת תנובה. מוצרים אורגניים אלו גדלים ומטופלים על-ידי אנשי כת האנתרופוסופיה המתגוררים בקיבוץ.

האנתרופוסופיה היא כת מיסודו של רודולף שטיינר אשר פיתח מדיטציה מיסטית שבאמצעותה אמור "להגיע כל אדם להכרה של אותו האיש בתוך עצמו". העולם כולו נשען, לפי משנתה המפוקפקת של כת זו, על שלושה צירים שהמרכזי שבהם הוא דמותו של אותו האיש והצלבתו. בפרסומיה השונים קוראת לעצמה האנתרופוסופיה, "הנצרות האמיתית", או "הנצרות המסתורית". דו"ח הוועדה הבינמשרדית למאבק בכתות (לדו"ח לחצו כאן) של משרד ראש הממשלה הצרפתי בשנת 2000, כמו דו"ח הפרלמנט הבלגי (לדו"ח לחצו כאן) משנת 1997, תוקפים בחריפות רבה את הכת האנתרופוסופית ומציינים אותה לגנאי.

מארגון יד לאחים נמסר כי אחד ממעוזי הכת בישראל הוא בקיבוץ הרדוף. בני הקיבוץ הם נאמני הכת והם משתיתים את חייהם על הפולחנות של עבודה זרה העוסקת במדיטציה וביצירת קשר עם מתים בעולם הרוחות.

אחד הביטויים המרכזיים ביותר של עקרונות הכת האנתרופוסופית מתבטאת בגידולי החקלאות האורגנית שפירותיה גדלים ומשווקים מהקיבוץ באמצעות תנובה. ד"ר ישעיהו בן אהרן, מהדמויות המרכזיות בהרדוף, מצהיר בפרסומים רשמיים של הכת כי "הגישה האנתרופוסופית לחקלאות היא חלק מגישה אקולוגית מקיפה, לפיה אין פסולת שהיא חסרת תועלת ביקום". בן אהרן אף הצהיר, מיד לאחר המיזוג עם תנובה, כי לא מדובר בתהליך כללי אלא "תפיסה אידיאולוגית": "המטרה שלנו היא להגיע לציבור הרחב. אנחנו רוצים להגיע למצב בו כל אדם, אפילו העני ביותר, יוכל לקנות סל של מוצרים אורגניים".

בראיון לגיליון 'הרדוף' שהתקיים לפני שנתיים אומר בן אהרן, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי אילו הייתה לנגד עיני אנשי הרדוף מטרת פרנסה לאנשי הקיבוץ בו מתגוררים אנשי הכת, ניתן היה להישאר במתכונת עצמאית "אבל זאת לא הייתה המטרה. רצינו להגיע לקהל הרחב. בדיוק כמו שלא הקמנו לילדים שלנו גן ובית ספר נפרד, אלא בחרנו להקים בית ספר אזורי שקולט מאות ילדים מכל האזור".

בכך קושר אחד מראשי האנתרופוסופיה יד אחת בין הפצת אמונותיה המפוקפקות של הכת לבין הפצת מוצרי הרדוף באמצעות 'תנובה' לעם כולו.

ביד לאחים הצביעו השבוע על פרסום לפיו לפני ארוחת הבוקר בבית-הספר האנתרופוסופי נוהגים הילדים לברך את "השמש, האדמה, הרוח והים" על הפירות והמזון. כאילו לא די בכך, על שיטת הלימוד החינוכית של האנתרופוסופיה כתב ד"ר אילן גור-זאב מאוניברסיטת חיפה: "רבים מההורים השולחים את ילדיהם לחינוך האנתרופוסופי, שולחים את ילדיהם לאקספרימנט לא נודע, מבלי לדעת במה מדובר. הדבר מעלה את שאלת האחריות של ההורים".

בעשור האחרון ניהל אכן ארגון הפעילים יד לאחים, הארגון הניצב בחזית המאבק בכתות המיסטיות, מאבק עיקש וחסר פשרות נגד כת האנתרופוסופיה לנוכח ניסיונותיה העיקשים להיאחז בירושלים עיר הקודש, במסגרת בית-הספר 'אדם' שהקימה בעיר. תחילה שכן בית-הספר בשכונת בתי ראנד, תוך סילוקו מהמקום של מוסד 'לימודי השם' ובסמיכות ממש לאוכלוסייה חרדית מובהקת. המאבק העיקש שכלל עצרות מרכזיות, שבהן נטלו חלק תושבי השכונות הסמוכות, נחל הצלחה, ובית הספר העתיק את מקומו.

בתוך כך נודע כי יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, הורה השבוע להפיץ מנשר מיוחד בקרב כל הורי תלמידי רשת בתי הספר של כת האנתרופוסופיה, הפועלים ברחבי הארץ. המנשרים כוללים דברי הסבר על עקרונותיה הפסולים של הכת ונועדו להאיר את עיני ההורים, בפנייה של הרגע האחרון, בטרם תיפתח שנת הלימודים הקרובה.