שערורייה: פסק דין מקומם של בג"ץ קובע כי הכשרות תוחזר למסעדה המיסיונרית

בפסיקה חמורה, מקוממת וחסרת תקדים קבעה השופט בייניש, נשיאת בית המשפט העליון, כי אין לרבנות המקומית כל סמכות לשלול את תעודת ההכשר מבעלת קונדיטוריה באשדוד, חרף היותה נמנית באופן מובהק עם הכת המיסיונרית 'היהודים המשיחיים' ואינה נאמנת על כשרות המסעדה.

הדיון בנושא נפתח לאחר שהרבנות ביקשה לתת את תעודת ההכשר לקונדיטוריה בתנאי שהמשגיח יחזיק במפתחות המקום והוא שיפתח ויסגור את שערי המקום. בית המשפט קבע כי נהלי הכשרות שאותם מבקשת הרבנות לערוך במקום הינם "בלתי סבירים" וכי אין בכוחה לדרוש זאת מבעלת המסעדה המיסיונרית על פי חוקי התורה, שכן, לדעת בית המשפט, 'חוק הכשרות' נובע מחוקי המדינה. על כן קבע בית המשפט כי על הרבנות להשיב את תעודת ההכשר למקומה ללא תנאים כלשהם. במידה ולא תוחזר תעודת הכשרות על ידי רבנות אשדוד למקומה, יישא רב העיר בתוצאות ויצטרך לשלם קנסות כבדים.

פסק הדין המקומם כולל פסקה תקדימית ומסוכנת לפיה חוק הכשרות של המדינה אינו נובע מתוקף השולחן ערוך והסמכות הרבנית אלא מתוקפם של חוקי המדינה, ובלשונה של בייניש: "יש לבחון את אמינותם של בעל העסק ועובדיו על פי אמות המידה של המשפט הכללי ולא על פי אמות מידה הלכתיות. חוק הכשרות הוא חוק חילוני. התנהלותן במקרה דנן של מועצת הרבנות הראשית הייתה בלתי סבירה ובלתי מציאותית. אמונתו ודתו של אדם אינם שייכים לגרעין הקשה של דיני הכשרות, ולכן הן אינן בגדר השיקולים אותם רשאית הרשות לשקול".

במילים אחרות, עקר פסק בית המשפט התמוה את סמכות הרבנות על פי השולחן ערוך, ובכך תרם ישירות לעיקורם של יסודות הדת במדינה.

מיד עם היוודע דבר הפסיקה המקוממת פנה יו"ר ארגון הפעילים יד לאחים לרבנים הראשיים במטרה לכנס במהירות את כל רבני ישראל לדיון חירום בדבר הפרצה הנוראה שהתחוללה כאן בחסות ובהשראת בג"ץ. ובמקביל פנה הגרש"ב ליפשיץ קרא לחברי הכנסת הדתיים לשנות את חוק הכשרות בטרם יהיה מאוחר, גם במחיר משבר קואליציוני. "אין מדובר בפסיקה נקודתית", הטעים יו"ר יד לאחים, "מכאן ואילך יוכלו המיסיונרים לעשות ככל העולה על רוחם, כשהם מצוידים בפסק דין בג"ץ. הם יקימו מסעדות שתהיינה בעלות תעודות כשרות ובכך ימשכו אליהם את המון העם לפעולות מיסיונריות, חובה לפעול בטרם יהיה מאוחר", סיכם.