היתרון במוסדות התורניים

04/04/2019

מאחר ואין הנחתום מעיד על עיסתו, אנו נותנים למחקר של ד"ר ברכה קמרסקי ופרופסור ז' מברך מאוניברסיטת בר-אילן לדבר בעד עצמו:

המחקר, שאומץ בידי משרד החינוך, קובע כי קיימים פערים גדולים לטובת מערכת החינוך החרדית במספר פרמטרים. בתחום המשמעת קיבל החינוך התורני 28 נקודות לעומת 52 נקודות מינוס במערכת החילונית – פער של יותר משמונים ושתיים נקודות. בתחום יחסי מורה-תלמיד קיבל החינוך החרדי 100 נקודות לעומת 24 לממ"ד ו-7 נקודות בלבד למערכת החילונית. בנושא תמיכת המורה קיבל החינוך התורני 36 נקודות למול החילוני שדורג במינוס נקודה אחת. בתחום השייכות לבית הספר קיבל החינוך התורני 74 נקודות לעומת 39 נקודות במערכת החילונית.

ממצאי הדו"ח עורר הדים נרחבים בוועדת החינוך של הכנסת. הרי כמה מן התגובות:

ח"כ יולי תמיר (עבודה) אמרה שהנתונים משקפים חברה אלימה ונטולת דרך, לעומת החינוך החרדי שבו יש ערכים ואידיאולוגיה. ח"כ מרינה סולודקין (קדימה) אמרה כי הליקויים אינם רק של התלמידים אלא "הם משקפים את הפרצוף האמיתי שלנו".

כל מילה נוספת – מיותרת.