שירותי סיוע הניתנים על ידי המחלקה

• טיפול וליווי פרטני מקצועי
• הפניה למסגרות תורניות
• קישור ועזרה במיצוי זכויות מגורמים רלוונטיים
• קישור ושילוב בקהילה תורנית תומכת (משפחה מארחת, חונכות לילדים, בית חב"ד וכו')
• סיוע כלכלי (דמי מחיה, שכ"ד, שכ"ל, דירות מסתור)
• עזרה ויעוץ משפטי
• סיוע בהשמה במקומות עבודה
• מבצעי חילוץ מורכבים בתיאום עם הצבא והמשטרה
• הטסות לחו"ל בשעת הצורך
• סיוע במציאת בן זוג יהודי וחזרה לחיים נורמטיביים