תחנות הרדיו הממלכתיות מסרבות להעלות תשדירים המזהירים מפני פעילות המיסיון

מזה זמן רב שאנשי המיסיון שמו להם למטרה לפעול בקרב צעירים ובני נוער במהלך אירועי חג ופסטיבלים המתקיימים לרוב ברחבי הארץ. במסגרת אירועים אלו, שוהים בני הנוער מספר ימים מחוץ לחיק משפחתם ומהווים טרף קל להטפה מיסיונרית אינטנסיבית.

מידי יום – בתקופת פעילות הפסטיבלים, עוקבים פעילי יד לאחים מקרוב על הנעשה במקום, תוך שהם חושפים בפני בני הנוער את פרצופם האמיתי של המיסיונרים. השנה, לאור מידע מקדים שהגיע למחלקה במאבק במיסיון של יד לאחים על קבוצות מיסיונרים שהגיעו מחו"ל בכדי לתגבר את הנוכחות המיסיונרית בפסטיבלים, הכינה המחלקה תשדירי אזהרה במטרה להשמיעם – תמורת תשלום מלא – בתחנות הרדיו הממלכתיות ואשר יתריעו בפני בני הנוער מפני הסכנה המיסיונרית האורבת להם בפסטיבלים, תוך שהתשדיר פונה לבני הנוער לשמור על זהותם היהודית.

למרבה התדהמה, נתקבלה פניית יד לאחים לתחנות הרדיו קול ישראל וגלי צה"ל בנידון, בחומת התנגדות בצורה. הנהלת קול ישראל העבירה תשובתה בע"פ כי היא לא תפרסם את תשדירי האזהרה של הארגון, ואילו קרן גונן – סגנית מנהל כלכלי ושיווקי של גלי צה"ל הודיעה במכתב כי "איננו יכולים לשדר תשדיר זה שפוגע ברגשותיהם הדתיים של חלק זה או אחר באוכלוסיה".

עו"ד יורם שפטל, מהצוות המשפטי של יד לאחים, מיהר להגיש קובלנה נוקבת וחסרת פשרות בנושא להנהלות קול ישראל וגלי צה"ל, על מה שהוא מכנה "נימוקים מופרכים וחסרי יסוד"..

במכתבו קובע עו"ד שפטל בוודאות כי "תשדיר שרות המתריע בפני יהודים על פעילות מיסיונרית-אנטישמית בקרבם, אינו פוגע ברגשות הדתיים של שום חלק באוכלוסיה הישראלית ועל כן מחובתן של תחנות הרדיו להשמיע את התשדיר המוזכר", עו"ד שפטל מוסיף ומדגיש "מדינת ישראל הינה להזכירכם מדינה יהודית. אין תשדיר ראוי יותר לתחנת רדיו במדינה יהודית, מאשר התראה כלפי יהודים מפני פעילות מיסיונרית אנטישמית בקרבם".

לקראת סיום מכתבו, פונה עו"ד שפטל לרגש היהודי של מנהלי תחנות הרדיו: "שום תחנת רדיו במדינת ישראל היהודית, לא זו בלבד שאינה יכולה למנוע שידור של תשדיר המזהיר מפני פעילות מיסיונרית-אנטישמית בקרב יהודים, אלא אף חייבת ליזום שידור של תשדיר כגון דא".

בתום המכתב הארוך והמנומק, מודיע עו"ד שפטל כי באם לא ייענו מנהלי התחנות לבקשת יד לאחים בדבר התשדירים האמורים, הוא ייזום פניה לבג"צ בבקשה שיורה להעלות את התשדיר לאלתר.

על פניה זו של עו"ד שפטללא נתקבלה עדיין כל תשובה מקול ישראל וגלי צה"ל

יו"ר יד לאחים, הגאון הרב שלום דב ליפשיץ אומר לאור הנ"ל, כי "למרבה הצער, אנו נוכחים לראות כי המיסיון מקבל גיבוי ולגיטימציה גם בכלי התקשורת הממלכתיים. הדבר מוכיח את דחיפות העברת חוק המיסיון במהירות האפשרית למיגור הפעילות המיסיונרית". עוד הוסיף הרב ליפשיץ כי הוא קורא לחברי הכנסת הדתיים להירתם למאמץ למניעת התופעה הנואלת והנפשעת.