תקנון

27/01/2020

תנאים כלליים לשימוש עמותות, ארגונים ,עסקים, תורמים ולקוחות באתרים ובשירותים של פרוייקט יד לאחים
המופעל באמצעות "יד לאחים " ע.מ 580023570

יד לאחים ע"ר 580023570 כתובתה ברחוב ירושלים 14 בני ברק מפעילה את האתר yadleachim.co.il

מסמך זה מהווה את התנאים הכלליים לשימוש עמותות, ארגונים ועסקים (להלן "בתי העסק") באתר ובשירותי גיוס הכספים של החברה. אנא קרא את התנאים בעיון.

יצירת קשר
בכל נושא ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-6154100 או במייל yadl@yadl.co.il

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
תשלום/תרומות ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצועם. יש לפנות אל בתי העסק בכתב עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות + שם תורם + תאריך ושעת ביצוע העסקה.
במקרה של רכישת מוצר/שרות שלא סופקו ע"י בית העסק, הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה.
בתי העסק כפופים לחלוטין למדיניות החזרת המוצרים לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

אחריות החברה ואספקת המוצרים
בתי העסק ואו הנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.
בתי העסק מתחייבים לספק את המוצרים במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.
בתי העסק אינם אחראיים לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם.

הגבלת פרטיות
מטרה הפקות פועלת להגנת ולשמירת פרטיך ופרטי האשראי שלכם. פרטים אלה נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI . פרטיכם ופרטי האשראי לא יועברו לצד ג'.