70 ילדים ניצולים מכפרים ערביים יזכו השנה לשמוע קול שופר

10/09/2007

באיגרת מיוחדת שכתב בימים אלו בכתב-יד-קודשו, מרן בעל שבט הלוי, הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א לרגל המגבית השנתית, 'כופר נפש' של יד לאחים, נאמר: "ובמעשיהם הגדולים ובמסירות נפש ממש מצילים אחים רבים". הגר"ש וואזנר אף קובע מפורשות: "ועל-ידי כך מקיימים מצוות פדיון שבויים" ומוסיף, "וכדאי מצווה רבה זו לעמוד לימין העוזר ים והמסייעים להתברך בכל מילי דמיטב וכל טוב סלה".

דברים אלו נוספים לדברי גדולי ישראל בשבח ההירתמות לטובת ארגון הפעילים יד לאחים, בהיותו הארגון הניצב בחזית ההצלה והמאבק במיסיון ובטמיעה, על בסיס דברי הרמב"ם (הל' מתנות עניים, פרק ח): "פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים".

הנתונים שרוכזו השבוע בידי מטה המשרדים הראשיים של יד לאחים מצביעים על כך שבמרוצת שנת תשס"ז ניצלו בידי פעילי יד לאחים 70 ילדים ששבו לחיק העם היהודי והחלו את חייהם מחדש. רבים מהם חולצו מכפרים ערביים ומיעוטם מערים מעורבות בשטחי הארץ. חלק גדול מהילדים הללו, כך נודע, פתחו את שנת הלימודים הנוכחית כשהם חובשים את ספסלי בתי ספר תורניים.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, אמר השבוע כי יש לשאוב עידוד רב מהסייעתא דשמיא שליוותה השנה את פעילות ההצלה של יד לאחים, "להוציא יקר מזולל", ועם זאת, "יש לתת את הדעת על כל אותם אלפי ילדים שלמרבה הצער ולמגינת הלב לא ישמעו השנה את קול השופר, בהיותם שבויים בחיק עם אחר, מבלי שלמרביתם יהיה שמץ של מושג אודות העובדה שהם עצמם בנים לעם היהודי. עלינו לעשות הכול על מנת להצילם ולהשיבם לאבינו שבשמים".

מסע ההתרמה של יד לאחים נושא השנה את הכותרת "חמול עלינו ועל עוללינו", בשם תחינתו של 'אחמד בן שרה' המתחנן אל עם ישראל להוציא אותו ואת כל אלו שנמצאים בצרה ובשביה אל הפדות והרווחה.

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את כתובת המייל

דילוג לתוכן