81 אחוז בקרב בני הגילאים 18-22 בישראל מתנגדים לנישואי תערובת

סקר מקיף שבוצע לאחרונה בידי מכון 'שילוב' ואשר תוצאותיו פורסמו בתקשורת הכללית מצביע על כך כי 81 אחוז בקרב בני הגילאים 18 עד 22 מתנגדים לנישואי תערובת. הסקר נערך בקרב 500 איש המהווים מדגם מייצג מהאוכלוסייה היהודית בישראל. הסקר מצביע בבירור על כך שההתנגדות לנישואי תערובת נחרצת בעיקר בקרב צעירים, העלולים להיחשף לקשרים פסולים ומפוקפקים עם בני ניכר.  בארגון יד לאחים, הניצב בחזית ההצלה מטמיעה, הביעו סיפוק רב מהנתון המעיד על כך שפעילות ההסברה האינטנסיבית בכל שדרות הציבור בנושא, נותנת את אותותיה. עם זאת ציינו ביד לאחים כי "הגיעה העת שמשרד החינוך – המונע עד כה כניסה רשמית של מרצות מטעמינו למוסדות החינוך, שיציגו את תופעת הבנות הכלואות על כורחן בכפרים ערביים, בפני הנוער – יתיר להן להרצות, כדי להביא לצמצומה ולמזעורה של התופעה הרחבה, ככל שרק ניתן".  ביד לאחים ציינו עוד כי קשרים מפוקפקים והרי אסון אלו מתפתחים, ברוב המקרים ככולם, ללא מתוך מודעות מוחלטת – לא אחת אף תוך הסתרת עצם העובדה שהצעיר הסימפטי אינו אלא ערבי. "דווקא משום כך, חשוב לאפשר פעילות הסברה בקרב בני הנוער, לרבות הופעת ניצולות שחוו את הטראומות הקשות וחולצו בעור שיניהן, כדי שאף בת ישראל לא תיגרר בשוגג להרפתקה מסוכנת ומיותרת זו".