הכושים העברים

04/04/2019

כת זו אינה מיסיונרית

מנהיג הכת: בן עמי

אמונתם של הכושים העברים הינה ערבוביה של אלמנטים יהודים, ונוצרים.
ובנוסף לכך הינם מאופיינים כגזענים לנוכח אמונתם בעליונות הגזע השחור.
הם מאמינים כי דמויות התנ"ך והברית החדשה היו כולם שחורים. מנהיגם הינו נוצרי בפטיסט לשעבר שהוכרז ע"י הקבוצה כמשיח וממשיך דרכו של ישו.

כל מחקר אנתרופולוגי שנערך על קבוצה זו אינו מטיל ספק בכך כי אין להם שום שייכות לעם ישראל.