בכל עת ניתן להפסיק את התרומה בטלפון: 9234* *בתרומה זו הסכום החודשי ייגבה כל חודש בנפרד, מבלי לחסום את מסגרת האשראי שלכם.

תרמו עכשיו