היקף הפעילות

כאלף ילדים נרשמים במהלך השנה דרך המחלקה לרישום. פעילות המחלקה היא לאורך כל השנה. מטבע הדברים תחילת שנת הלימודים עמוסה ביותר, אבל גם במשך שאר ימות השנה לא מפסיקים הטלפונים לצלצל. יד לאחים רואה זכות וחובה קדושה בהענקת חינוך תורני לכמה שיותר ילדים, כאשר כל ילד הוא הישג בפני עצמו.

הילדים מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה – דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים, ותיקים ועולים. לעיתים מדובר בהצלת נערים ונערות מהדרדרות לרחוב, לפעמים בהזזת ענייני רישום 'תקועים', ולפעמים נדרשת רק הפניה לגורמים הנכונים.