כת הודית שעלה לכותרות בארץ עקב מעשיהם המפוקפקים של אשר פינטו, "מורה רוחני" ישראלי הממשיך את דרכו של מאהר באבא.

מידע נוסף על מאהר באבא באתר יד לאחים:

5 שנות מאסר למטפל רוחני