0

Дети и женщины, спасенные Яд ЛеАхим

0

Миссионерские материалы, уничтоженные или переданные полиции

0/7

Наши активисты работают днем и ночью

0

Волонтеры Яд ЛеАхим

היא מתבוננת בהילה בת החמש ובתקווה בת השלוש וחצי, מאמצת אותן אל ליבה ומבטיחה: "הן יהיו בנות יהודיות מאושרות. הן הבנות שלי ושל יד לאחים"…

לסיפור של מירי

"נדמה לי שהיא יהודייה", לחשה לטלפון. "אני חושבת שכדאי שתיכנסו לתמונה".

לסיפור המלא

"מעבר לקו נשמע קול בכי חנוק מהתרגשות. המילה היחידה שהצליחה האישה להוציא מפיה הייתה תודה ובכי נרגש שאמר את כל השאר…

לסיפור המלא

"לפני חצי שנה נולדתי מחדש", אמר הנער בדבריו הנרגשים במעמד "כל ימיי לא אשכח את אותה שעת ערב, שבה לחשה אמי על אוזניי: הלילה יבואו אנשים טובים להוציא אותנו מכאן".

סיפורו המרגש של הילד הניצול מהכפר הערבי